BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jeznach Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Preferencje konsumentów wobec innowacyjnych chrupek ekstrudowanych
Consumer Preferences towards Innovative Extruded Crisps
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 1, s. 377-386, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Preferencje konsumenta, Innowacyjność produktu, Żywność
Consumer preferences, Product innovation, Food
Note
JEL Classification: O3, M3
streszcz., summ., rez.
Abstract
Oczekiwania współczesnych konsumentów wobec zdrowotnych korzyści pochodzących ze spożywanej żywności powodują konieczność poszukiwania przez producentów innowacji produktowych na rynku chrupek ekstrudowanych, które według tradycyjnej technologii produkowane są z kaszki kukurydzianej. Zmieniające się wymagania polskiego społeczeństwa w stosunku do wartości odżywczej produktów dostępnych na rynku wymuszają zwiększenie w tych produktach zawartości białka, błonnika, związków mineralnych lub innych składników wykazujących właściwości antyoksydacyjne. Celem artykułu badawczego jest poznanie preferencji konsumentów wobec innowacyjnych ekstrudowanych chrupek kukurydzianych produkowanych z dodatkiem mąki amarantusa, topinamburu i dyni. W 2014 roku przeprowadzono badanie jakościowe, w którym zastosowano metodę badawczą w postaci pogłębionego wywiadu grupowego (FGI) z 60 konsumentami. Stwierdzono, że głównymi powodami spożywania klasycznych chrupek kukurydzianych było przyzwyczajenie oraz pewność co do ich niskiej kaloryczności. Ponad 3/4 respondentów po usłyszeniu informacji, że pewna firma zamierza wyprodukować chrupki innowacyjne, w których ekstruder kukurydziany będzie wzbogacony mąką z amarantusa, dyni i topinamburu, wykazała zainteresowanie tymi produktami. Akceptacji uczestników dyskusji grupowych nie uzyskały innowacyjne chrupki kukurydziane dodatkowo oblane czekoladą gorzką i mleczną. (abstrakt oryginalny)

The expectations of today's consumers to the health benefits derived from food intake cause the need to search for manufacturers of product innovation in the market of extruded snacks which, according to the traditional technology, are produced of corn groats. The changing needs of the Polish society in relation to the nutritional value of the products available in the market force an increase in the protein, fibre, minerals or other components presenting their antioxidant properties in these products. The aim of the article is to understand the consumer preferences for innovative extruded corn snacks produced with the addition of amaranth flour, Jerusalem artichoke and pumpkin. In 2014, a qualitative study was conducted in which the applied testing method was in-depth group interviews with 60 consumers. It was found that the main reasons for consuming corn snacks were custom and certainty as to their low caloric value. More than three quarters of respondents, having heard the information that a certain company intended to produce innovative crisps, in which corn extruder will be enriched with flour of amaranth, pumpkin and artichoke, showed their interest in these products. It was noted that women were interested in innovative products for their health and dietary properties. Men, on the other hand, declared a higher willingness to try them. The innovative corn crisps additionally covered with bitter and milk chocolate did not gain acceptance of the participants of the discussion group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska E., Jeżewska-Zychowicz M., Tańska M. (2013), Neofobia a zachowanie konsumenta na rynku nowej żywności, "Handel Wewnętrzny", nr 1.
 2. Bronkowska M., Martynowicz H., Żmich K., Szuba A., Biernat J. (2009), Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, "Arterial Hypertension", Vol. 13(4).
 3. Dąbrowska A., Babicz-Zielińska E. (2011), Zachowania konsumentów w stosunku do żywności nowej generacji, "Hygeia Public Health", No. 46(1).
 4. GUS (2011), Trwanie życia w 2010 roku, Warszawa.
 5. GUS (2015), Prognozy ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 6. Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Laskowski W. (2009), Konsument na rynku nowej żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Martins Y., Pliner P. (2005), Human food choices: An examination of the factors underlying acceptance/rejection of novel and familiar animal and nonanimal foods, "Appetite", No. 45.
 8. Narojek L. (1993), Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
 9. Nordin S., Broman D.A., Garvil J., Nyroos M. (2004), Gender differences affecting rejection of food in healthy young Swedish adults, "Appetite", No. 43.
 10. Pliner P., Hobden K. (1992), Development of food neophobia in humans, "Appetite", No. 19.
 11. Reber A.S., Reber E. (2001), The Penguin Dictionary of Psychology, Penguin Books, London.
 12. Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Sygit M. (2010), Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu