BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitko Włodzimierz (Politechnika Lubelska), Szast Seweryn (Politechnika Lubelska)
Title
Wykorzystanie outsourcingu procesów biznesowych w Polsce na tle wybranych hiszpańskich i amerykańskich organizacji
The Use of Outsourcing of Business Processes in Poland in the Context of Chosen Spanish and American Organizations
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 1, s. 87-100, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Outsourcing, Procesowe podejście do zarządzania, Procesy biznesowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Outsourcing, Process-oriented approach, Business processes, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Outsourcing jest w mniejszym zakresie stosowany w przypadku polskich jednostek gospodarczych na tle ich europejskich i amerykańskich odpowiedników. Poprzez prowadzone badania poszukuje się wskazówek, które mogą pomóc organizacjom rozpocząć planowe przygotowania do outsourcingu przy wykorzystaniu doświadczeń innych. Badania wykazały, że outsourcing ma ogromną przyszłość w krajach, które stosują go jeszcze w małym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Outsourcing is used in lower level in Poland against the background of other European and American organizations. Research, with the use of case studies, provides some clues, which may be useful in planning and initiating outsourcing initiatives. Results have shown that outsourcing has a bright future in those countries that are using it to a small extent. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. www.APQC.org (14.05.2007).
  2. Brown D., Wilson S.: The Black Book of Outsourcing: How to Manage the Changes, Challenges, and Opportunities. Wiley, 2 May 2005.
  3. Gay Ch.L., Essinger J.: Outsourcing strategiczny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Gruchman G.B.: Określanie architektury procesów metodą P4. Problemy Jakości 2000, lipiec.
  5. Sitko W., Mieszajkina E.: Strategia zarządzania poprzez outsourcing. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 24, Gliwice 2004.
  6. http://www.strefa-iso.pl/iso9000-podejscie-procesowe-cz1.html (01.06.2007).
  7. Szast S.: Wdrażanie outsourcingu procesów biznesowych w aspekcie zasobów ludzkich. Referat na konferencji naukowej "Pracownicy - kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie". Politechnika Śląska, Gliwice 11.06.2008.
  8. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
  9. Sitko W. (red.): Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce. LCM Sp.z o.o., Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu