BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bondaruk Jan (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), Czaplicka-Kolarz Krystyna (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
Title
Foresight jako metoda identyfikacji akceptacji społecznej dla zmian w zarządzaniu zasobami środowiska
Foresight as the Method of Identifying Social Acceptance of Changes in the Environmental Resources Management
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 21-35, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Metoda foresight, Zarządzanie środowiskiem, Zarządzanie zasobami środowiska
Foresight method, Environmental management, Environmental resources management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rolę, jaką spełnia foresight w generowaniu zmian zarządzania zasobami środowiska, w szczególności zasobami wody. Autorzy stosując metody foresight i analizując wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą Delhi, starają się odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w zarządzaniu zasobami środowiska, pomimo rosnącej świadomości ogółu społeczeństwa co do potrzeby wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, rzeczywiście przekładają się na ich "praktyczną" akceptację. (abstrakt oryginalny)

The paper pictures the role of foresight in generating changes in the Environmental Resources Management and in particular in the Water Resources Management. The authors employ the foresight method and analyze the results of the Delphi survey in order to define whether the changes in the Environmental Resources Management, despite the growing social awareness of the need for the employment of the rules of sustainable development, do translate into their factual acceptance. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bondaruk J. i inni: Analiza tematyki projektów typu foresight prowadzonych w Polsce i ocena spójności ich planowanych wyników z zamierzeniami Projektu Foresight Polska 2020. Dokumentacja wykonana przez Główny Instytut Górnictwa na zlecenie MNiSW, Katowice 2007.
 2. Czaplicka-Kolarz K., Karbownik K. i inni: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego - Foresight technologiczny województwa śląskiego w świetle doświadczeń innych państw i regionów. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008.
 3. Czaplicka-Kolarz K., Karbownik K. i inni: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego - Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008.
 4. Georghiou L.: The UK Technology Foresight Programme. Futures 1996, Vol. 28(4).
 5. Georghiou L.: Foresight: Concept and Practice as a Tool for Decision Making, by, at the shaping our future: Technology Foresight Summit. Budapest 2007.
 6. Keenan M. et al.: European Foresight Competence Mapping. Seville: EC JRC-IPTS, 2003.
 7. Klasik A., Kuźnik F. i inni: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego - Studium regionalne. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2008.
 8. Kuciński J.: Organizacja i prowadzenie projektów foresight w świetle doświadczeń międzynarodowych. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2006.
 9. Martin B.: Foresight in Science and Technology. Technology Analysis and Strategic Management 1996, Vol. 7.
 10. Martin B.: Technology Foresight in a Rapidly Globalising Economy. A paper prepared for the UNIDO Regional Conference on Technology Foresight for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States, Vienna 2001.
 11. Miles I., Keenan M.: Overview of Methods used in Foresight. The Technology Foresight for Organisers Training Course. Ankara 2003.
 12. Nyiri L.: How to turn Mobilising Regional Foresight Potential into a structural contribution to European Integration: Lesssons to be learnt from a comparative study of national foresight activities in accession countries. STRATA ETAN Expert Group Action on Mobilising Regional Foresight Potential for an enlarged European Union. EU DG Research, UK 2002.
 13. Tavares L.V.: Foresight in the EU: Multi-Criteria Priorities and Multi-Level Governanace. Conference Proceedings. The Role of Foresight in the Selection of Research Priorities. Edited by IPTS-JRC. European Commission Report. EUR 20406, EN, 2002.
 14. UNIDO Technology Foresight Manual. United Nations Industrial Development Organization, Vol. 1, Vienna 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu