BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta-Wajda Agnieszka (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Perspektywy wielostronnej vs regionalnej liberalizacji handlu artykułami rolnymi na tle tendencji na rynkach żywnościowych po kryzysie w 2008 roku
The Prospects of Multilateral vs Regional Liberalization of Trade with Agricultural Products in the Background of New Trends on Food Markets after the 2008 Crisis
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 2, s. 93-105, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Keyword
Liberalizm handlowy, Handel, Produkty rolne, Handel produktami rolnymi, Regionalizm, Polityka rolna, Wspólna Polityka Rolna, Wspieranie rolnictwa
Trade liberalization, Trade, Agricultural products, Agricultural trade, Regionalism, Agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture support
Note
JEL Classification: Q17, Q18, F53
streszcz., summ.; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/01954
Abstract
Głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie, czy w warunkach kryzysu finansowego i żywnościowego polityka wsparcia producentów rolnych staje się bardziej liberalna czy protekcyjna i jaka jest rola WTO w zakresie wielostronnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi. W pierwszej części artykułu zidentyfikowano wybrane tendencje charakteryzujące współczesne światowe rynki rolne po 2008 roku. Następnie na podstawie analizy dynamiki wskaźników wsparcia producentów rolnych (NRA), ocenie poddano ewolucję polityki rolnej w krajach o różnym poziomie rozwoju, a także zarysowano proces jej liberalizacji w ujęciu wielostronnym oraz regionalnym. Kryzys finansowy oraz towarzyszący mu kryzys żywnościowy nie przełożyły się na zmiany w zakresie ochrony rynków rolnych. Co więcej, podejmowanej liberalizacji celnej na poziomie wielostronnym i regionalnym towarzyszy wzrost protekcjonizmu pozataryfowego. Wskazuje to na konieczność intensyfikacji działań w zakresie liberalizacji handlu artykułami rolnymi zarówno na forum WTO, jak i w ramach regionalnych ugrupowań gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to identify the role of the WTO in the multilateral liberalization of trade in agri-food products and its alternative - trade regionalism. In the first part of the article we have identified the most important trends characterizing contemporary world agricultural markets after 2008. On the basis of the World Bank NRA estimate, we have also presented the evolution of agricultural policy in countries at different stages of development. The financial crisis and the accompanying food crisis have no permanent influence on the protection of agricultural markets. The attempts to liberalize tariffs in the multilateral and regional dimension are being accompanied by an increase in non-tariff protectionism. This suggests the need to intensify activities towards the liberalization of agricultural trade, both in the WTO as well as within the regional economic groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson, K., Croser, J., Sandri, D., Valenzuela, E., 2010, Agricultural Distortion Patterns since the 1950s. What Needs Explaining?, w: Anderson, K. (ed.), The Political Economy of Agricultural Price Distortions, Cambridge University Press, New York, s. 25-77.
 2. Anderson, K., Nelgen, S., 2013, Updated Global and National Estimates of Distortions to Agricultural Incetives, 1995-2011, World Bank, Washington D.C., http://www.worldbank.org/agdistortions [dostęp: 8.10.2015].
 3. Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A., 2009, Role of Decoupling in the System of CAP Financial Support. Dilemmas and Recommendations, Economic Science for Rural Development, Proceeding of the International Scientific Conference: Regional and Rural Development, no.18, Jelgava, s. 202-209.
 4. FAO, 2009, How to Feed the World 2050, High-Level Expert Forum, Rome, 12-13 October, Rome.
 5. FAO, 2012, World Agriculture towards 2030/2050, The 2012 Revision, ESA Working Paper, no. 12-03.
 6. FAO, 2015, Food Outlook. Biannual Report in Global Food Markets, October 2015.
 7. Fouré J., Bénassy-Quéré A., Fontagné L., 2012, The Great Shift: Macroeconomic Projections for the World Economy at the 2050 Horizon, CEPII Working Paper, no. 2012-03.
 8. HSBC Global Research, 2012, The World 2050. From the Top 30 to the top 100, Global Economics, January.
 9. Josling, T., 2011, Agriculture, w: Chauffour, J.P., Maur, J.C. (eds.), Preferential Trade Agreement Policies for Development: A Handbook, The World Bank, Washington DC.
 10. Mellado, A.G., Hélaine, A., Rau, M.L., Tothova, M., 2010, Non-tariff Measures Affecting Agro-food Trade Between the EU and Africa. Summary of Workshop, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, European Union, Luxembourg.
 11. Mitchel, D., 2008, A Note on Rising Food Prices, World Bank, Washington.
 12. OECD, 2008, Rising Food Prices. Causes and Consequences, OECD, Paris.
 13. OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2015, OECD/FAO Agricultural Outlook 2015-2024, OECD Publishing, Paris.
 14. Poczta, A., 2005, Poziom i struktura wsparcia finansowego rolnictwa w krajach OECD po powstaniu WTO, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. VII, z. 7, Warszawa, s. 221-227.
 15. Poczta-Wajda, A., 2014, Assistance to Agriculture in Countries of a Different Development Level and Trends in World Trade with Agricultural Products, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVI, z. 6, Warszawa, s. 403-408.
 16. Sapa, A., 2014, Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Śledziewska, K., 2012, Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 18. UN, 2015, World Population Prospects The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables, Department of Economic and Social Affairs, ESA/P/WP.241, New York.
 19. UNCTAD, 2013, Classification of Non-tariff Measures, February 2012 Version, UNCTAD, New York, Geneva.
 20. UNCTAD, 2013a, Non-Tariffs Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries. Developing Countries in International Trade Studies, New York, Geneva.
 21. World Bank, 2012, Food Prices, Nutrition, and the Millennium Development Goals, Global Monitoring Report 2012, Washington DC.
 22. World Development Indicators, 2014, World Bank, Washington D.D.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.2.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu