BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności
Measuring Corporate Entrepreneurship and Linking it with Performance
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2008, nr 4, s. 37-51, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość organizacyjna, Efektywność, Pomiar efektywności przedsiębiorstwa
Organisational entrepreneurship, Effectiveness, Measuring the effectiveness of a company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wpisanie przedsiębiorczości w nurt nauk o zarządzaniu poskutkowało potrzebą rozumienia tego zjawiska kategoriami zarządzania, a zwłaszcza planowania i kontroli. Zgodnie ze znanym postulatem, że aby czymś zarządzać, należy to zmierzyć, narodziła się potrzeba wynikająca z praktyki, dotycząca pomiaru przedsiębiorczości w istniejących organizacjach. Wielowymiarowość i wieloaspektowość przedsiębiorczości powoduje, że jej pomiar jest złożony i niejednoznaczny. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w 308 organizacjach w Polsce, dotyczących pomiaru empirycznie wyróżnionych składników przedsiębiorczości, a także ich przełożenia na efektywność. W rezultacie podejmuje próbę zaproponowania przesłanek do takiego zarządzania elementami przedsiębiorczości, które mogą się przełożyć na wyższą efektywność finansową organizacji. (abstrakt oryginalny)

This paper seeks to examine what are the empirical components of corporate entrepreneurship of the organizations in Poland, and which of them are correlated with financial performance to the highest extent, in order to indicate these elements of entrepreneurship that are worth developing to improve the standing of the corporations. The empirical research was carried out in the first half of 2006. The questionnaire assessed the level of corporate entrepreneurship and performance. It included operationalizations known in the literature (Entrepreneurial Management, Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurial Performance Index, Corporate Entrepreneurship Activity Index). Performance was measured by both financial indicators as well as some non-financial ones. The findings from this study, together with other recent evidence (e.g. Carton & Hofer, 2006), show that certain organizational entrepreneurship components play a central role in the enhancement of organizational performance. This study contributes to several streams of research. First, it adds to the entrepreneurship literature by demonstrating a relationship between the empirically found components of entrepreneurship and performance. Second, an empirical model is built showing what influences performance in entrepreneurial and fast-growing organizations. The practical implication of this research is the suggestion to include certain common dimensions enhancing entrepreneurial activity when designing the performance measurement and management systems. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balkin D.B., Markman G.D., Gomez-Mejia L.R.: Is CEO pay in high-technology firms related to innovation? "Academy of Management Journal" 2000, Vol. 43.
 2. Bednarczyk M.: Przedsiębiorczość w przedsiębiorstwie, [w:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 3. Bessant J., Tidd J.: Innovation and entrepreneurship. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2007.
 4. Bosma N., Harding R.: Global entrepreneurship monitor. GEM 2006 results. Babson College, London Business School, Babson-London 2007.
 5. Bratnicki M., Dyduch W.: Measuring entrepreneurship: What really matters for fast growth and performance. BCERC Frontiers of Entrepreneurship. Babson College, Babson 2007.
 6. Bratnicki M., Dyduch W., Gabryś B.: Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości, [w:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski M. (red.): Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. FPAKE, Warszawa 2007.
 7. Brown T.E., Davidsson P., Wiklund J.: An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based behavior. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 10.
 8. Culpepper R., Zhao L., Lowery C.: Measuring performance perceptions with Likert type items: The influence of culture-based response bias, [w:] Neely A., Kennerley M., Walters A. (red.): Performance measurement and management: Public and private. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 9. Davidsson P.: Researching Entrepreneurship. Springer, New York 2005.
 10. Dess G.G., Lumpkin G.T., Taylor M.: Strategic Management. McGrawHill, Irwin, New York 2006.
 11. FPAKE: Olimpiada przedsiębiorczości. Wiedza, umiejętności, postawy. FPAKE, Warszawa 2006.
 12. Garegno P., Bernardi G.: Organizational Capability for Getting over the "edge of chaos": Performance management system as a driving force in SMEs, [w:] Neely A.: Kennerley M., Walters A. (red.): Performance measurement and management: Public and private. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 13. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Wachowiak P.: Przedsiębiorczość bez tajemnic. WSiP, Warszawa 2002.
 14. Isaksson R.: Process based performance measurements, [w:] Neely A., Kennerley M., Walters A. (red.): Performance measurement and management: Public and private. Cranfield School of Management, Cranfield 2006.
 15. Lumpkin G.T., Wales W.J., Ensley M.: Entrepreneurial Orientation Effect on New Venture Performance: The Moderating Role of Venture Age. Best Paper Proceedings, Academy of Management, Atlanta 2006.
 16. Lumpkin G.T., Dess G.G.: Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. "Academy of Management Review" 1996, No. 21(1).
 17. Lyon D.W., Lumpkin G.T., Dess G.G.: Enhancing entrepreneurial orientation research: Operationalizing and measuring a key strategic decision making process. "Journal of Management" 2000, No. 5.
 18. Morris M.H., Kuratko D.F.: Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development Within Organizations. Harcourt College Publishers, London 2002.
 19. Powell T.C., Lovallo D., Caringal C.: Causal ambiguity, management perception, and firm performance, "Academy of Management Review" 2006, No. 1.
 20. Rossman G.B., Wilson B.L.: Numbers and words revisited: Being "shamelessly eclectic". "Evaluation Review" 1991, No. 9.
 21. Starbuck W.: Performance Measures: Prevalent and Important but Methodologically Challenging. "Journal of Management Inquiry" 2005, Vol. 14.
 22. Thedham J., Pittaway L.: Entrepreneurial Intensity in Small Firms. British Academy of Management, Leeds Metropolitan University, Leeds 2003.
 23. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski M.: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. FPAKE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu