BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klaja-Gaweł Beata (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Title
Zarządzanie relacjami z pracownikami a poziom zaufania organizacyjnego (aspekt instytucjonalny) na podstawie badań w organizacji reprezentującej transport kolejowy
The Employee Relationship Management and the Level of Organizational Trust (Institutional Trust), Based on the Research in the Organization Representing the Railway Transport
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 225-239, tab., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Keyword
Relacje pracodawca-pracownik, Zaufanie organizacyjne, Transport kolejowy
Employer-employee relationships, Organizational trust, Railway transport
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rezultatów badań w zakresie identyfikacji poziomu zaufania instytucjonalnego oraz wykazanie ewentualnego wpływu strategii zarządzania relacjami z pracownikami (ZRzP) na zaufanie instytucjonalne w organizacji znajdującej się w sytuacji kryzysowej. (fragment tekstu)

The paper presents an attempt of identifying relations between chosen elements of Employee Relationship Management (ERM) and the level of the organizational trust (especially component: institutional trust) in the organization representing the railway transport. The research was carried out in the branch of railway transport enterprise, undergoing the process of reorganization. The study used the following methods: a questionnaire survey, participant observation and analysis of documents. The research was conducted in the group of 91 employees. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cohen A. (2007), Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, "Human Resource Management Review", nr 3.
 2. Cropanzano, R., Mitchell, M.S. (2005), Social Exchange Theory, "An Interdisciplinary Review Journal of Management", t. 31, nr 6.
 3. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K. (2008), The Role of Trust in Organizational Innovativeness, "European Journal of Innovation Management" t. 11, nr 2.
 4. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 5. Klaja-Gaweł, B. (2015), Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej, w: Chwistecka - Dudek H., Dzieńdziora J. (red.), Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach. Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 6. Krot K., Lewicka D. (2012), The Importance of Trust in Manager-Employee Relationships, "International Journal of Electronic Business Management", t. 10, nr 3.
 7. Krot K., Lewicka D. (2015), Wpływ zaufania organizacyjnego na innowacyjność, w świetle badania jakościowego, "Studia i Prace WNEiZ", nr 39, t. 3.
 8. Lewicka D. (2011), Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne, " Problemy Zarządzania", Wydział Zarządzania UW, t. 9, nr 4 (34).
 9. Lewicka, D. (red.) (2013), Zapobieganie patologiom organizacji. Rola funkcji personalnej, PWN, Warszawa.
 10. Lewicka D. (2013), Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 282.
 11. Lewicka D., Krot K. (2014), Zaufanie organizacyjne, jako czynnik kreujący proinnowacyjny klimat w organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", z. 4, nr 305.
 12. Lewicka, D., Michniak, J. (2013), Relacje między zaufaniem, zaangażowaniem oraz jakością środowiska pracy w firmach sektora MPŚ, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Lipka A. (2011), Employee Relationship Management (ERM), jako trend rozwoju w obszarze funkcji personalnej, "Problemy Zarządzania", nr 9.
 14. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2012), Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami, DIFIN, Warszawa.
 15. Loon Hoe S. (2007), Is Interpersonal Trust a Necessary Condition for Organisational Learning, "Journal of Organisational Transformation and Social Change", t. 4 nr 2.
 16. Moczydłowska J. (2013), Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) - nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 12, cz. II
 17. Moczydłowska J. (2013), Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami, jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, [w:] S. Partycki (red.) Strategie działań w warunkach kryzysu, KUL, Lublin.
 18. Tzafrir S. S., Gur A. B. A. (2007), HRM Practices and Perceived Service Quality: The Role of Trustas a Mediator, "Research and Practice in Human Resource Management", t.15, nr 2.
 19. Zhang A. Y., Tsui A. S., Song, L. J., Li Ch., Jia L. (2008), How do I trust thee? The employee organization relationship, supervisory support, and middle manager trust in the organization, "Human Resource Management", nr 47 z.1.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu