BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria, Ratuszny Ewa
Title
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 2017
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 95, 35 s., wykr., rys.
Keyword
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale 2017 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość 14,4, prawie identyczną jak przed rokiem. Sezonowym efektem zmiany aktywności budownictwa w II kwartale jest wysoki przyrost wskaźnika koniunktury w stosunku do poprzedniego kwartału. Obecnie ten przyrost wynosi 29,5 punktów, ma więc wartość podobną jak w latach 2014-2016, lecz znacznie niższą niż w 2013 roku, gdy był równy 42,2. Bieżący kwartał jest drugim z kolei kwartałem, gdy ogólny wskaźnik koniunktury, przedstawiający długookresową tendencję zmian koniunktury w budownictwie, maleje. (fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2017 the construction confidence indicator (CCI) takes a value of 14.4, which is only 1.6 point up in comparison to the figure of the 2nd quarter 2016. Current quarter is the secondconsecutive quarter of declining trend in the construction sector. The CCI of private and public sector amounts to 12.4 and 25.0 points respectively. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3695
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu