BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Sławomir
Title
Kondycja gospodarstw domowych : II kwartał 2017
Source
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 99, 28 s., wykr., tab., aneks
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności, Bezrobocie
Households, Budgets of households, Savings, Unemployment
Note
streszcz.
Abstract
W kwietniu 2017 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy znaczącej poprawie, wzrost obserwowany jest od 3 kwartałów. Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zwiększył się o ok. 8,1 pp., wobec poprawy po około 3 pp. w poprzednich dwóch kwartałach. Podobnie jak w poprzednim kwartale poprawie uległy wszystkie składowe wskaźnika IRGKGD. W największym stopniu do jego poprawy przyczyniły się oceny odnośnie przyszłej sytuacji w całej gospodarce oraz przewidywania dalszego spadku bezrobocia w kraju. Gospodarstwa domowe lepiej też oceniają własną sytuację finansową. Poprawiające się nastroje są silnym wsparciem dla wzrostu konsumpcji. Tendencja poprawy nastrojów znalazła już odzwierciedlenie w przyspieszeniu dynamiki konsumpcji prywatnej w II połowie 2016 r., która zbliżyła się do 4% r/r. Należy oczekiwać dobrych wyników w zakresie konsumpcji również w I i II kw. br. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3768
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu