BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluza Stanisław, Krzesicki Oskar
Title
Koniunktura w bankowości : kwiecień - czerwiec 2017
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 73, 15 s., wykr., tab.
Keyword
Sektor bankowy, Inwestycje kapitałowe, Zatrudnienie w bankowości
Banking sector, Capital investments, Employment in the banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W I kwartale 2017 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym IRG SGH (IRGBAN) wzrosła, osiągając poziom +11,1 punktu. Wynik ten jest o 5,0 pkt wyższy od wskazania z poprzedniego kwartału i o 4,9 pkt wyższy od oczekiwań wyrażonych przez banki w poprzednim badaniu. Na wzrost wartości wskaźnika silnie wpłynął wzrost wartości sald odpowiedzi na pytania o: wynik z działalności bankowej oraz wypracowany zysk. Wpływ wartości salda odpowiedzi na pytanie o wielkość zatrudnienia był ujemny. Spodziewane jest nieznaczne pogorszenie się sytuacji w kolejnym okresie, a wartość salda przewidywań wynosi -2,6 pkt.(fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2017 the IRG SGH banking confidence indicator (IRGBAN) increased from +6,1 pts to +11,1 pts. The result was caused by a substantial increase in the balances of the result on banking activity and of profits. The balance of employment negatively contributed to the change in IRGBAN. Business situation in the banking sector is expected to slightly worsen (the forecast of the indicator is -2.6 pts). (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2392-3733
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu