BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniel Gherasim (George Bacovia University, Bacau, Romania), Adrian Gherasim (George Bacovia University, Bacau, Romania)
Title
Comunication Activities Within the Modern Enterprise
Komunikacja we współczesnym przedsiębiorstwie
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 41-48, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Komunikowanie, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie
Communication, Marketing communication, Communication in organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W organizacjach komunikacja odgrywa ważną rolę. Komunikacja powinna być zorientowana zarówno na wewnętrzne życie organizacji jak również na jej zewnętrzną działalność. Narzędzia komunikacji firmy umożliwiają rozpowszechnianie niektórych kluczowych informacji o oferowanych klientom produktach i usługach, jak również służą pozyskaniu wiedzy na temat reakcji otoczenia biznesu. Taki podwójny system komunikacji zapewnia ciągły dialog ze środowiskiem zewnętrznym, rynkiem, dostarczając firmie wszystkich elementów niezbędnych dla rozwoju jej skutecznej działalności. (abstrakt oryginalny)

Inside organizations, communication has an important role. Communication should be oriented both towards the internal life of the organization and towards the external activity. The communication devices of the company serve to disseminate some major information about the products and services offered to the clients and they also serve to find out how the business environment reacts. Such a double communication system assures a permanent dialogue with the external environment, the market, supplying the firm with all the necessary elements for developing an efficient activity. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bontaş D.: Bazele managementului firmelor. Ed. Bacău, Moldavia 2000.
  2. Bruhn M.: Marketing. Ed. Economică, Bucureşti 1999.
  3. Dubois Ph.: Marketing - teorie şi practică. Ed. Economică, Bucuresti 1994.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu