BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena
E-Commerce in Poland and Denmark - the Current State and its Evaluation
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 23-32, rys., tab., bibl.16 poz.
Keyword
Handel elektroniczny
e-commerce
Note
summ., streszcz
Country
Polska, Dania
Poland, Denmark
Abstract
W artykule poruszono temat dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest e-commerce. Opisane zostały podstawowe uwarunkowania wpływające na rozwój tego obszaru oraz przedstawiono podstawowe wskaźniki potencjału handlu elektronicznego. W dalszej części skupiono się na zaprezentowaniu obecnego stanu rozwoju e-commerce w Polsce oraz w Danii na tle innych, wybranych krajów. W końcowej części dokonano krótkiej oceny odnośnie do sytuacji w zakresie wykorzystywania e-commerce w dwóch badanych krajach.(abstrakt autora)

The article touches on the rapidly growing field which is e-commerce. At first it describes the basic conditions affecting the development of this area and the main indicators of its potential. The next part focuses on presenting the current state of e-commerce development in Poland and in Denmark on the background of other, selected countries. In the final part, a brief assessment on the situation regarding the use of e-commerce in the two, surveyed countries was done.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Central Europe B2C E-commerce Report 2015, www.ecommerce-europe.com [dostęp 16.12.2015].
 2. Euromonitor International, Cushman & Wakefield, za: P. Mazurkiewicz, Norwegia światowym liderem, "Rzeczpospolita" 4.07.2013.
 3. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File: Frequen-cy_of_internet_use,_2014_(%25_of_individuals_aged_16_to_74)_YB15.png [dostęp 15.01.2016].
 4. Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R. (2010), Innovative forms of the use of new infor-mation technologies in the labour market. Forecasts and prospects, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Kuczera K. (2012), Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształto-wania społeczeństwa informacyjnego tworzącego warunki zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, t. III, Warszawa.
 6. Michałowska M., Kotylak S., Danielak W. (2015), Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empi-rical findings., "Management", Vol. 19, No. 1, s. 57-72, Zielona Góra.
 7. Northern B2C E-commerce Report 2015, www.ecommerce-europe.com [dostęp 16.12.2015].
 8. PBI za "Puls Biznesu" 6.10.2015, M. Sieliwierstow, Więcej magazynów dla e-handlu.
 9. SMB, Kelkoo, Forrester Research, Gemius Report 2012/1013, Raport e-commerce 2013, za DGP ekstra 29.11-01.12.2013.
 10. http://www.cnbc.com/2015/05/06/ [dostęp 6.01.2016].
 11. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5584656/KS-SF-12-018-EN.PDF/ 29574eb8-7651-4921-bf10-85a477e83368 [dostęp 12.01.2016].
 12. http://www.ekosglobal.com/markets/uk-and-europe/denmark/ [dostęp 12.01.2016].
 13. http://www.statista.com/statistics/260976/b2c-e-commerce-sales-in-denmark/ [dostęp 12.01.2016] ;
 14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny [dostęp 05.01.2016]).
 15. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polski-rynek-e-commerce-rozwija-sie-stabilnie-ponad-30-mld-zl-w-2015-r [dostęp 12.01.2016].
 16. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polski-rynek-e-commerce-ze-stabilnym-wzrostem-wartosci-ponad-27-mld-zl-w-2014-r [dostęp 12.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu