BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
Influence of Social Media on Process Management in an Organization
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 33-42, bibl.13 poz.
Keyword
Media społecznościowe, Aplikacje internetowe, Zarządzanie, Organizacja
Social media, Internet application, Management, Organisation
Note
summ., streszcz
Abstract
Media społecznościowe umożliwiają wykorzystanie tego, co określane jest jako mądrość grupy. Aplikacje społecznościowe można wykorzystać do osiągania celów biznesowych, podniesienia efektywności wykonywanych zadań i przezwyciężania pojawiających się trudności. Nowoczesna organizacja wykorzystuje owe narzędzia do poszukiwania innowacji, a następnie stara się wdrożyć nowe, innowacyjne rozwiązania celem zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.(abstrakt autora)

Social media give access to knowledge in a process that can be described as crowdsourcing. Social applications may be used for achieving business objectives, for improving the effectiveness of tasks and overcoming difficulties. A modern organization uses these tools to look for innovation, and next it tries to implement new innovative solutions in order to gain competitive advantage in the market. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchnowska, D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społeczno-ściowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, [w:] "Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics" nr 4 (30), Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 2. Chwiałkowska A. (2012), Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y, "Logistyka", Poznań.
 3. Grajewski P. (2015), Organizacja procesowa, Warszawa: PWE.
 4. Kania K. (2010), Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice: Uniwersytet Eko-nomiczny w Katowicach.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
 6. Martin G., Reddington M., Kneafsey M.B. (2009), Web 2.0 and Human Resource Man-agement. 'Groundswell' or hype?, London: Chartered Institute of Personnel and De-velopment.
 7. Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, [w:] Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, Warszawa.
 8. Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 9. Safko L. (2010), Social Media Bible: Tactics, tools & strategies for business success, New Jersey: John Wiley & Sons.
 10. Treadaway C., Smith M. (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Gliwice, Helion.
 11. http://www.hbrp.pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_firmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp 14.01.2016].
 12. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne [dostęp 15.01.2016].
 13. www.uke.gov.pl [dostęp 1.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu