BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki), Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
Public Information Resources in Social Media
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 93-102, tab., bibl.14 poz.
Keyword
Archiwizacja, Media społecznościowe, e-administracja, Zasoby informacji
Archiving, Social media, e-government, Information resource
Note
summ., streszcz
Abstract
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat zasadności i zakresu lokowania publicznych zasobów informacyjnych w mediach społecznościowych (MS). Artykuł zawiera także analizę wykorzystania MS przez instytucje publiczne. Zwrócono w nim uwagę na problemy związane z archiwizacją zasobów informacyjnych na profilach w MS. Przedstawiono też zagrożenia wynikające z wykorzystania MS, a także wyniki badań świadomości studentów SGH i UŁ na temat istnienia administracji państwowej w przestrzeni społecznościowej.(abstrakt autora)

This article aims at initiating a discussion on the reasons and extend to which public information resources should be available in social media (SM). The article also pro-vides an analysis of the use of SM by public institutions. It highlights the problems associated with archiving information resources on the profiles in SM. Moreover, it presents the dangers ensuing from the use of SM and results of a survey conducted among Warsaw School of Economics and the University of Lodz students on the exist-ence of state administration in SM.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alam S.L., Campbell J., Lucas R. (2011), Using Social Media in government: the Australian taxation office e-tax Facebook page, [w:] Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC), 2011 IEEE Ninth International Conference.
 2. Espley S., Carpentier F., Pop R., Medjkoune L. (2014), Collect, Preserve, Access: Ap-plying the Governing Principles of the National Archives UK Government Web Ar-chive to Social Media Content, "Alexandria", No. 25 (1-2).
 3. Gao H., Barbier G., Goolsby R. (2011), Harnessing the Crowdsourcing Power of Social Media for Disaster Relief, "IEEE Intelligent Systems" 26 (3).
 4. Jayakumar A. (2015), This start-up is helping the government keep track of social media, "Washington Post", May 24.
 5. KE (2006), Online Availability of Public Services, Report of the 6th Measurement, Capgemini.
 6. Mickoleit A. (2014), Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Decision Makers, OECD Working Papers on Public Governance, No. 26, OECD Publishing.
 7. NARA (2013), White Paper on best practices for the capture of social media re-cords, National Archives and Records Association.
 8. Nowina-Konopka M. (2014), Problematyka zarządzania informacją w procesie archi-wizacji zasobów Internetu, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna" 10/1.
 9. OECD (2011), Social Media Technologies and Tax Administration, OECD.
 10. Panagiotopoulos P., Bigdeli A.Z., Sams S. (2014), Citizen - government collaboration on social media: The case of Twitter in the 2011 riots in England, "Government Information Quarterly", Vol. 31, Issue 3.
 11. Papińska-Kacperek J. (2013), Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 12. Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno- -społeczne, Oficyna Wydawnicza, Warszawa: SGH.
 13. Postman J. (2009), SocialCorp: social media goes corporate, Berkeley: New Riders.
 14. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (DzU nr 112, poz. 1198).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu