BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elektroniczne
Overtaking Traditional Functions of Interpersonal Communication by Electronic Channels
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 103-112, rys., bibl.9 poz.
Keyword
Internet, Komunikowanie interpersonalne, Media społecznościowe, Poczta elektroniczna, Społeczeństwo informacyjne
Internet, Interpersonal communication, Social media, e-mail, Information society
Note
summ., streszcz
Abstract
Rozwój technologii teleinformatycznych wpływa na zmianę zachowań w kontaktach międzyludzkich. Badanie ankietowe na studentach z różnych krajów wskazuje na dominującą rolę komunikatów tekstowych SMS w komunikacji interpersonalnej w trybie asynchronicznym. Natomiast, wbrew oczekiwaniom, znaczenie serwisów społecznościowych jest mniejsze niż poczty elektronicznej, a nawet tradycyjnych form komunikacji pocztowej.(abstrakt autora)

The development of information and communication technologies influences behaviors in interpersonal relations. The survey shows the dominant role of SMS messages in interpersonal asynchronous communication over a distance. But contrary to expectations, social services are among students less popular in this area than e-mail and traditional forms of postal communication.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eurostat (2012), Information society statistics, http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/information_society/data/main_tables [dostęp 23.11.2012].
  2. Jordan T. (2013), Internet, Society and Culture: Communicative Practices Before and After the Internet, New York: Bloomsbury.
  3. Petrič G., Petrovčič A., Vehovar V. (2011), Social uses of interpersonal communication technologies in a complex media environment, "European Journal of Communication", No. 26 (2).
  4. Polańska K. (2013), Sieci społecznościowe: Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  5. Polak P. (2004), Sieci komputerowe, [w:] Wstęp do informatyki gospodarczej, red. A. Rokicka-Broniatowska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  6. Polak P. (2011), Wykorzystanie komunikacji tradycyjnej i elektronicznej na przykładzie życzeń okolicznościowych, Zeszyty Naukowe nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  7. Polak P. (2014), Social Networking Services in Intra-Organizational Communication: The Case of the Warsaw School of Economics, w: Refereed Proceedings of KM Con-ference 2014, Blagoevgrad: International Institute for Applied Knowledge Management.
  8. Sommer H. (2012), Komunikowanie się przez Internet, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, nr 19.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu