BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska), Łyczkowska Aleksandra (Politechnika Wrocławska)
Title
Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii
Mobile commerce in Poland and in the Netherlands
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 123-132, rys., bibl.12 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Aplikacje mobilne, Handel mobilny
e-commerce, Mobile applications, m-commerce
Note
summ., streszcz
Country
Polska, Holandia
Poland, Netherlands
Abstract
Artykuł dotyczy tematyki zakupów mobilnych Polsce i w Holandii. Zaprezentowano w nim sposoby wykorzystania urządzeń mobilnych na różnych etapach procesu zakupu oraz podstawowe informacje dotyczące zakupów mobilnych na polskim i holenderskim rynku. Przedstawiono także wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w obydwu krajach. Przeanalizowano sposób wykorzystania urządzeń mobilnych w zakupach, a także między innymi miejsca dokonywania zakupów, kategorie nabywanych produktów i wysokość wydawanych kwot.(abstrakt autora)

The purpose of this paper is to discuss issues concerning mobile commerce in Poland and in the Netherlands. Mobile devices use in the different stages of purchasing process are described. Basic information about m-commerce on Polish and Dutch markets are presented. The results of comparative research that was conducted in both countries are discussed. They concerned the ways of applying mobile devices to different activities connected with purchase, the most popular categories of products and the amounts of money spent. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AboutPayments (2015), The Netherlands: e-commerce market profile, https://www.about-payments.com/knowledge-base/market/netherlands [dostęp 11.01.2016].
 2. Criteo (2015), Raport: State of Mobile Commerce, http://www.criteo.com/media /1896/criteo-state-of-mobile-commerce-q1-2015.pdf.
 3. Fąs A. (2015), M-commerce vs e-commerce: 1:0, http://www.egospodarka.pl 121067,M-commerce-vs-e-commerce-1-0,1,39,1.html.
 4. Gemius (2015), Raport: E-commerce w Polsce 2015.
 5. IAB Polska (2015), Raport: Perspektywy rozwojowe. Mobile online w Polsce 2015, https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Book_Raport_mobile_2015.pdf.
 6. Izba Gospodarki Elektronicznej (2015), Raport: m-commerce. Kupuję mobilnie.
 7. Łyczkowska A. (2014), M-commerce - mobilny handel elektroniczny w Polsce i w Holandii, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (praca magisterska).
 8. Mobile Institute (2015), Raport: mShopper. Polacy na zakupach mobilnych 2015.
 9. MobiRank (2015), Raport Polska.Jest.Mobi 2015, http://mobirank.pl/2015/05/28/ nowy-raport-polska-jest-mobi-2015/.
 10. PayPal (2015), PayPal Mobile Research 2014/2015.
 11. Prałat E., Dobrowolski W. (2013), Mobilne zakupy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług.
 12. Twenga Solutions (2015), Mobile commerce in Europe 2015.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu