BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Polskie społeczeństwo informacyjne - wyzwania ku innowacyjności
The Challenges to Innovative Polish Information Society
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 133-142, rys., bibl.13 poz.
Keyword
Innowacyjność, Kreatywność, Społeczeństwo informacyjne
Innovative character, Creativity, Information society
Note
summ., streszcz
Abstract
Opracowanie jest posumowaniem badań własnych prowadzonych w latach 2003-2013. Celem opracowania jest wyeksponowanie aspektów stymulujących innowacyjność i motywujących zarządzanie projektami kreatywnymi w kontekście proinnowacyjnych metod i umiejętności oraz sformułowanie wyzwań ku innowacyjności polskiego społeczeństwa informacyjnego.(abstrakt autora)

The article is a summary of own research conducted in 2003-2013. The aim of the study is to expose stimulating aspects of innovation and motivating aspects of creative project management in the context of pro-innovative methods and skills, and also specification of challenges to innovative Polish information society. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Covey R.S. (2012), 7 nawyków skutecznego działania, Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS US w Szczecinie, Warszawa 2011.
 5. Kozarkiewicz A. (2015), Zarządzanie projektami kreatywnymi, PWE, "Marketing i Rynek" 5/2015.
 6. Nowak J.S. (2009), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
 7. Sala J., Tańska H. (2009), Perspektywy rynku pracy społeczeństwa informacyjnego, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
 8. Sala J., Tańska H. (2014), Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeństwa informacyjnego, [w:] J. Buko, Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, t. II.
 9. Sala J., Tańska H. (2015), Motywacyjne aspekty zarządzania projektami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8 (787), sierpień.
 10. Sienkiewicz P. (2009), Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Katowice: PTI.
 11. Targowski A. (1971), Informatyka - klucz do dobrobytu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 12. Toffler A. (1975), Szok przyszłości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 13. Toffler A. (1997), Trzecia fala, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu