BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wassilew Aleksander Z. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Cena a wartość w gospodarce cyfrowej - wybrane problemy
Price and Value in Digital Economy - Some Problems
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 165-176, bibl.28 poz.
Keyword
Cena produktu, Informacja, Koszty, Gospodarka
Product price, Information, Costs, Economy
Note
summ., streszcz
Abstract
W gospodarce cyfrowej tworzone, rozpowszechniane, wymieniane, używane są różne formy zdigitalizowane. Charakter tych produktów zmienia również charakter rynku. Tworzenie obiektów binarnych jest czaso- i pracochłonne, ale łatwiejsze jest ich rozsyłanie. Są dobrami publicznymi, ale ich wartość użytkowa dotycząca decyzji bądź rozrywki jest subiektywna. Wartość jest pojęciem szerszym od ceny.(abstrakt autora)

In the digital economy different digital forms are created, distributed, exchanged, used. The nature of these products also changes the nature of the market. Creating binary objects is time- and labor-consuming, but easier to distribute. These are public goods, but their value (utility) in use for a decision, or entertainment, is subjective. Value is a broader concept than the price.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson C. (2011), Za darmo, Kraków: Znak.
 2. Baird D. (1997), Scientific Instrument Making, Epistemology, And The Conflict Between Gift And Commodity Economies, https://scholar.lib.vt.edu/ ejournals/SPT/v2n3n4/pdf/baird.pdf [dostęp 14.01.2016].
 3. Barbrook R. (2009), Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wio-ski, Warszawa: Muza.
 4. Barbrook R. (2003), The gift of the Net, http://www.open democracy.net/media-informationwar/article_1468.jsp [dostęp 9.01.2016].
 5. Barbrook R. (2007), Giving is Receiving, http://www.imaginaryfutures.net/ 2007/04/06/giving-is-receivin/ [dostęp 9.01.2016].
 6. Baruch B.M., http://topfamousquotes.com/bernard-baruch-quotes/ [dostęp 12.01.2016].
 7. Baudrillard J. (1975), The Mirror of Production, St. Louis: Telos Press.
 8. Berking H. (1996), Solitary individualism: the moral impact of cultural modernisation in late modernity, [w:] Risk, Environment and Modernity, red. S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne, London: Sage.
 9. Cascone P. (2015), Digital Prophesy, https://www.linkedin.com/pulse/digital-prophesy-peter-cascone [dostęp 8.01.2016].
 10. Chang H. (2015), Ekonomia. Instrukcja obsługi, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 11. Czaplewski M. (2011), Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 650, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, t. 1, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Fournier L. (2014), Towards a Zero Marginal Cost Economy, http://arxiv.org/ pdf/1405.2051.pdf [dostęp 08.01.2016].
 13. Hojda P.H., Cena informacji - jak ją ustalić, http://rynekinformacji.pl/cena-informacji-ustalic/ [dostęp 09.01.2016].
 14. IW, http://www.inzynieriawiedzy.pl/wiedza/wiedza-informacje-dane [dostęp 09.01.2016].
 15. MAN, http://www.manperion.com/zarządzanie-informacją-zi/informacja-w-biznesie/etapy-produkcji-informacji/ [dostęp 10.01.2016].
 16. McMullen R.M. (1973), Information - value and cost, "Journal of the American Socie-ty for Information Science", Sept-Oct, [za:] A.J. Harley (1975), The price and value of information, "Proceedings of the Royal Society of Medicine", No. 68(11).
 17. Negroponte N. (1996), Being digital. Vintage, https://books.google.pl/ books?id=TDXqBQAAQBAJ [dostęp 08.01.2016].
 18. NG (2015), http://mfiles.pl/pl/index.php/Nowa_gospodarka [dostęp 08.01.2016].
 19. Nuwer R. (2016), Co mówi o nas Twitter, "Świat Nauki", nr 1.
 20. Olender-Skorek M., Wydro K.B. (2007), Wartość informacji, "Telekomunikacja i Techniki Komunikacyjne", nr 1-2.
 21. Oleński J. (2003), Ekonomika informacji. Metody, Warszawa: PWN.
 22. Patel R. (2010), Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, Warszawa: Muza.
 23. Rainie L., Wellman B. (2012), Networked. The new social operating system, https://books.google.pl/books?id=bYJGna0AhdAC [dostęp 14.01.2016].
 24. Sala J., Tańska H. (2011), Syndrom "kota w worku" w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 656, Studia Informatica nr 28 Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 25. Strange S. (1986), Casino Capitalism, Oxford: Blackwell.
 26. Urry J. (2009), Socjologia mobilności, Warszawa: PWN.
 27. Vaughan G. (1991), The Gift Economy, http://www.gift-economy.com/ articlesAndEssays/thegifteconomy.html [dostęp 08.01.2016].
 28. Кънчев Г. (2016), Гутенберг, Зукърбърг и цената на информацията, http://www.dw.com/bg/гутенберг-зукърбърг-и-цената-на-информацията/a-15912038 [dostęp 09.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2016.122-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu