BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Współczesne trendy społeczno-gospodarcze a kierunki rozwoju innowacji i zarządzania innowacjami
Current Socio-Economic Trends and Directions of Innovation Development and Management
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 227-236, tab., bibl.11 poz.
Keyword
Innowacje, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Social economic development, Innovation management
Note
summ., streszcz
Abstract
Zarządzanie innowacjami to dziedzina, która obecnie bardzo szybko się rozwija. Wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu powstają coraz to nowe koncepcje zarządzania innowacjami, a do słownika menedżerów dołączają nowe pojęcia - określenia innowacji i procesów z nimi związanych. Na te zmiany duży wpływ mają megatrendy, które kształtują rozwój społeczno-gospodarczy W artykule dokonano przeglądu przyszłych trendów oraz przedstawiono zarysowujące się w ich świetle przyszłe kierunki rozwoju innowacji - obszary, które będą kluczowe z punktu widzenia ich tworzenia.(abstrakt autora)

Innovation management is a fast developing scientific field. Together with environmental changes scientists are creating new concepts of innovation management. To the manager's dictionary new words are added - new types of innovation and innovative processes. The megatrends that shape current socio-economic development have huge influence on changes of the directions and management of innovation. The article presents the overview of future megatrends and future concepts concerning the following questions: what innovations will be created, where they will be created, how they will be created.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Casswell A. (2011), Emerging Trends in ICT 2010-2015, Gartner Consulting, NY.
 3. De Woot P. (2016), Responsible Innovation, Sheffield: Greenleaf Publishing Li-mited.
 4. Ernst & Young (2015), Megatrends 2015. Making Sense of a World in Motion, EYGM Limited.
 5. Govindarajan V., Trimble C. (2012), Reverse Innovation. Created Far from Home, Win Everywhere, Boston: Harvard Business Review Press.
 6. Gwarda-Gruszczyńska E. (2013), Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 7. Hart S.L., Christensen C.M. (2002), The great leap: Driving innovation from the base of the pyramid, "MIT Sloan Management Review", 44 (1).
 8. Jakie będą innowacje za 10 lat?, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=6DEE9379178441DF8864D3F47CB63E5C [dostęp 23.01.2016].
 9. Owen R., Bessant J., Heintz M. (2013), Responsible innovation. Managing the Respon-sible Emergence of Science and Innovation in Society, Chichester: John Wiley & Sons.
 10. Prahalad C.K. (2004), The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating po-verty through profits, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
 11. Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development, New York: Prentice Hall.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu