BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mieszajkina Elena (Politechnika Lubelska)
Title
Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Modern Concepts in Enterprise Management
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 2 (10), s. 79-91, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacyjność przedsiębiorstw, Techniki zarządzania, Strategia zarządzania
Enterprise management, Enterprise innovation, Management techniques, Management strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono znaczenie nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Stwierdzono, że budowa systemu zarządzania przedsiębiorczego, w którym systematycznie, skutecznie są wdrażane najnowsze rozwiązania w dziedzinie organizacji i zarządzania, zapewnia stabilny rozwój przedsiębiorstwa. Omówiono najczęściej stosowane w praktyce funkcjonowania dużych i małych przedsiębiorstw koncepcje zarządzania, przeanalizowano ich skuteczność i satysfakcję od wdrożenia. (abstrakt oryginalny)

The author has presented the importance of modern management concepts in the present business. It has been proven that building system of entrepreneurial management, where the newest solutions in the field of organization and management are systematicly and effectively implemented, does ensure stable development of the company. The author has discussed most camrnonly used in the practical functioning of large and small companies management concepts, was analyzed its efficiency and satisfaction of its implementation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Алексеев А., Матвеев А.: Экскалибур российского менеджера. www.bigspb.ru.
 2. Eliasson C., Wiklund J., Davidsson P.: Entrepreneurial Management And Schumpeterian Resource Recombinations. Babson College, Wellesley 2002.
 3. Chan K.W., Mauborgne R.: Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Harvard Business School Press, Boston 2005.
 4. Sitko W., Mieszajkina E.: Niepewność w zarządzaniu a rozwój organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, Nr 37, Gliwice 2006.
 5. http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/2 1-4-98.htm.
 6. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 7. Rigby D., Bilodeau B.: Management Tools 2009: An Executive's Guide, Bain & Company, Inc., Boston 2009.
 8. Dyche J.: CRM. Relacje z klientami. Helion, Gliwice 2002.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 10. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Human Management Institute, Warszawa 1996.
 11. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 12. http://docs.rcsme.ru/rus/RC/Innovations.
 13. Mieszajkina E.: Innowacje w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym. Red. W. Sitko, System-Graf Drukarnia, Lublin 2009.
 14. Cassel C., Nadin S., Gray M.O.: The use and effectiveness of benchmarking in SMEs, "Benchmarking: An International Journal", Vol. 8, Nr 3, 2001.
 15. Sitko W. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu biznesowym, System-Graf Drukarnia, Lublin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu