BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heppner Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Eksploracja procesów biznesowych - trend w perspektywie rozwoju gospodarki
Mining Process - Trend in the Development of Economy
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 237-246, tab., rys., bibl.22 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Rozwój gospodarczy
Business processes, Economic development
Note
summ., streszcz
Abstract
Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) stanowi główny nurt w dziedzinie zarządzania organizacjami. Elastyczność dopasowania do struktury organizacyjnej przy zachowaniu strategii oraz wymierne korzyści po implementacji to główne czynniki sukcesu BPM. Współczesna gospodarka stanowi wyzwanie dla orientacji procesowej, wymagając rzeczywistych modeli biznesowych w niepewnym środowisku. Odpowiedzią jest nowa dyscyplina eksploracji procesów biznesowych, wynikająca z ewolucji BPM. Analizowana w niniejszej pracy eksploracja procesów biznesowych stanowi pomost między klasycznym BPM a eksploracją danych (data mining). Jedną z jej wiodących zalet jest to, że odkrywanie, weryfikowanie oraz ulepszanie procesów biznesowych odbywa się na podstawie dostępnych w systemie organizacji dzienników zdarzeń, będących realnym i rzetelnym źródłem danych, które mogą być również wykorzystane w modelowaniu problemów harmonogramowania produkcji. (abstrakt autora)

Business Process Management (BPM) is a major trend in the field of organizational management. The flexibility to adjust to the organizational structure while maintaining the strategy and measurable benefits after implementation, are the main factors of its success. Modern economy is a challenge for the orientation process, requiring real business models in an uncertain environment. The answer is a new discipline process mining, resulting from the evolution of BPM. Mining process is a bridge between classical BPM and data mining. Discovering, verifying and improving business processes is based on the logs, which are real and reliable source of information, always accessible in the system of the organization. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aalst van der W.M. (2011). Process mining: discovery, conformance and enhancement of business processes, New York: Springer.
 2. Aalst van der W.M., Adriansyah A., de Medeiros A.K.A., Arcieri F., Baier T. i in. (2012), Process mining manifesto, [w:] Business process management workshops, Berlin: Springer, s. 169-194.
 3. ABPMP (2013), Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge (BPM CBOK), 3 (1), http://abpmp.org [dostęp 3.01.2016].
 4. Agrawal R., Gunopulos D., Leymann F. (1998), Mining process models from workflow logs, Berlin: Springer.
 5. Ansoff I.H. (1985), Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
 6. Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K. (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Warszawa: Difin.
 7. Cheng H.J., Kumar A. (2015), Process mining on noisy logs - Can log sanitization help to improve performance?, Decision Support Systems, 79, s. 138-149.
 8. De Weerdt J., Schupp A., Vanderloock A., Baesens B. (2013). Process Mining for the multi-faceted analysis of business processes - A case study in a financial services organization, "Computers in Industry", 64 (1), s. 57-67.
 9. Downar W. (2008), Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym, [w:] Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Warszawa: PWN.
 10. Harmon P. (2014), Business process change: a business process management guide for managers and process professionals, San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
 11. Hwang S.Y., Yang W.S. (2002), On the discovery of process models from their instances, "Decision Support Systems", 34 (1), s. 41-57.
 12. Karaban B., Korczak J. (2015), Eksploracja online procesów biznesowych, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych, red. D. Jelonek, T. Turek, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 13. Kolman R. (1992), Inżynieria jakości, Warszawa: PWE.
 14. Kopera S. (2000), Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach, red. K. Zimniewicz, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 15. Porter M. (1985), Competitive Advantage: Techniques for Analysing Industries and Competitors, New York: The Free Press.
 16. Schonberger R.J. (1990), Building a Chain of Customers, London: Hutchinson.
 17. Weijters A.J., Aalst van der W.M. (2003), Rediscovering workflow models from event-based data using little thumb, "Integrated Computer-Aided Engineering", 10 (2), s. 151-162.
 18. Weske M., Aalst van der W.M., Verbeek H.M.W. (2004), Advances in business process management, "Data & Knowledge Engineering", 50 (1), s. 1-8.
 19. http://bpm.com/what-is-bpm [dostęp 20.12.2015].
 20. http://www.gartner.com/newsroom/id/3064717 [dostęp 8.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu