BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Problemy w organizacji - techniki definiowania problemu
Problems in the Organization - Techniques of Defining the Problem
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 269-278, rys., bibl.11 poz.
Keyword
Organizacja, Rozwiązywanie problemów
Organisation, Solving problems
Note
summ., streszcz
Abstract
Myślą przewodnią opracowania jest wskazanie znaczenia i roli określenia, definiowania problemu w całym procesie metodyki rozwiązywania problemów. Stąd też zanalizowano w opracowaniu różne podejścia do metodyki rozwiązywania problemu oraz zaprezentowano techniki - zdaniem autora - najbardziej przydatne w procesie definiowania problemu.(abstrakt autora)

The keynote of the study is to identify the importance and role of determining, defining the problem in the whole process of problem-solving methodology. Hence, it analyzed in developing different approaches to problem solving methodology and techniques presented - according to the author - the most useful in the process of defining the problem.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz, J.D. (1999), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa: PWN.
 2. Antoszkiewicz J.D. (2008), Rozwiązywanie problemów firmy, Warszawa: Poltext.
 3. Bittel L.R. (2004), Krótki kurs zarządzania, Warszawa: PWE.
 4. Hannoway C., Hunt G. (2004), Umiejętności menedżerskie, Warszawa: Kopia.
 5. Hatch M. (2002), Teoria organizacji, Warszawa: PWN.
 6. Mikołajczyk Z. (1999), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów, Warszawa: PWN.
 7. Nosal Cz.S. (2003), Umysł menedżera, Wrocław.
 8. Penc J. (2005), Decyzje w zarządzaniu, Kraków: WPSB.
 9. Penc J. (2007), Leksykon biznesu, Warszawa: AW "Placet".
 10. Pietrasiński Z. (2006), Psychologiczne wyznaczniki sukcesów w zarządzaniu, Wrocław.
 11. Procter T. (2008), Zarządzanie twórcze, Warszawa: Gebethner i S-ka.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu