BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miller Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza wpływu innowacyjnego narzędzia na wspomaganie działalności firm z branży FMCG na rynku polskim
Analysis of Impact of an Innovative Tool to Support Companies Activities in the FMCG Sector of the Polish Market
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 349-358, rys., bibl.17 poz.
Keyword
Faktoring, Innowacje
Factoring, Innovations
Note
summ., streszcz
Abstract
Prezentowany artykuł przedstawia wyniki analiz wykorzystania innowacyjnego na polskim rynku narzędzia służącego do wspomagania procesu prefinansowania faktur. Celem niniejszego opracowania jest weryfikacja potencjału narzędzia wykorzystywanego przez polskie firmy branży FMCG. W artykule przeprowadzono badanie rozwoju tego instrumentu finansowania, bazując na analizie materiału badawczego, oraz dokonano przeglądu literatury przedmiotu.(abstrakt autora)

The following paper presents results of analyses of the use of an innovative tool on the Polish market to support the process of invoice pre-financing. The aim of this study is to verify the potential of this tool used by Polish companies in the FMCG branch. For this purpose, a study of the development of this financing instrument based on an analysis of research material and literature on the subject has been performed. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Deloitte (2014), Handel w Polsce - prognozy na przyszłość, http://www. deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/handel-w-polsce-2014.html [dostęp 6.12.2015].
 2. Doberski W. (1981), Branża, [w:] Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, s. 65, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Emmelhainz M.A. (1994), Electronic Data Interchange in Logistics, [w:] The Logistics Handbook, red. J.F. Robeson, W.C. Copacino, s. 737-756, New York: The Free Press.
 4. GUS (2015), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 5. ISBnews (2014), PIH: Sprzedaż detal. w małych i średnich sieciach FMCG spadła o 2,0% r/r w XI, http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,PIH-Sprzedaz-detal-w-malych-i-srednich-sieciach-FMCG-spadla-o-20-rr-w-XI,wid,17089650,wiadomosc.html [dostęp 15.12.2015].
 6. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Kowalska K. (2012), Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych, Warszawa: Difin.
 8. Miller P. (2015), Nowoczesne narzędzia wspomagające proces finansowania przedsiębiorstw na przykładzie usługi Comarch EDI Finansowanie, [w:] Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, red. T.H. Bednarczyk, s. 421-429, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Nadolna B. (2012), Wpływ elektronicznej wymiany danych (EDI) na funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 53, s. 81-96.
 10. Nielsen (2015), W Europie sprzedaż wolumenowa produktów FMCG rośnie szósty kwartał z rzędu, http://www.nielsen.com/pl/pl/insights/news/2015/Nielsen-growth-reporter-Q3-2015.html [dostęp 7.01.2016].
 11. portalspozywczy.pl (2015), Wartość rynku FMCG w Polsce szybko rośnie, http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/wartosc-rynku-fmcg-w-polsce-szybko-rosnie,119554.html [dostęp 30.12.2015].
 12. Retail Summit (2015), http://retail-conferences.com [dostęp 22.11.2015].
 13. Rosiński S. (2013), Każdy produkt ma inne wymagania, "TSL biznes", kwiecień, nr 4 (35), s. 26-27.
 14. Rozporządzenie (WE) NR 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, Dz. Urz. UE L 393/1 z dnia 30.12.2006.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 2009, nr 59, poz. 489.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU 251, poz. 1885.
 17. Tylko FMCG, Produkty i marki FMCG i CPG, http://tylkofmcg.pl/produkty-i-marki-fmcg-i-cpg [dostęp 24.10.2015].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu