BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych
An Attempt of Modeling Prices on Online Auctions
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 401-409, tab., bibl.14 poz.
Keyword
Decyzje konsumenckie, Klient, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zakupy online
Consumer decision, Customer, Information and Communication Technology (ICT), Online shopping
Note
summ., streszcz
Abstract
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a w szczególności rozwój Internetu, wpłynął znacząco na funkcjonowanie i prowadzenie działalności wielu organizacji. Od lat obserwowany jest rozwój handlu elektronicznego, w którym występują różne formy relacji między dostawcami a klientami. Kreowanie nowych form współpracy i realizowanie działań gospodarczych, społecznych i ekonomicznych wpływa na zachowanie klientów oraz determinuje ich postępowanie. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych aspektów związanych z dokonywaniem zakupu towarów i usług online. Zaprezentowano wyniki badań autorskich związanych z podejmowaniem decyzji o zakupie towarów i usług online.(abstrakt autora)

In this article the author is trying to model the final price on online auctions. This attempt is taken on the basis of a large quantity of completed auction. The data come from one of the biggest Polish online auction portal. In the article the author presents the model that compiles the final price of the good with the set of parameters such as the number of bidders, time of the bids and the amount of bids for a specific moment in time. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereziński M., Hołubiec J., Wagner D. (2009), Hierarchiczna struktura poznania - piramida wiedzy, [w:] "Studia i Materiały", nr 19 (s. 5-17), Bydgoszcz: PSZW.
 2. Chmielarz W. (2006), Próba analizy porównawczej serwisów aukcji internetowych w Polsce, [w:] Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej, s. 13-26, Warszawa: Roczniki KAE nr 16, SGH.
 3. Gregor B., Stawiszyński M. (2002), e-Commerce, Bydgoszcz: Branta.
 4. Kodeks Cywilny (1964), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93.
 5. Morzy M., Wierzbicki A. (2007), Eksploracja aukcji internetowych w poszukiwaniu pozytywnej i negatywnej reputacji sprzedawców, [w:] Technologie przetwarzania danych, red. T. Morzy, M. Gorawski, R. Wrembel, s. 103-114), Poznań: WPP.
 6. Olszak C., Ziemba E. (2011), Rozwój e-Administracji. Rodzaje i poziomy dojrzałości e-Usług publicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekono-miczne Problemy Usług nr 68, s. 254-265, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1997), Statystyka, Wrocław: Wydawnictwo AE.
 8. Piasecki J., Roczniak R., Zygmunt A., Koźlak J. (2007), Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowych, [w:] Technologie przetwarzania danych, red. T. Morzy, M. Gorawski, R. Wrembel, s. 231-242), Poznań: WPP.
 9. Strzelecki A. (2008), Transakcje na aukcjach internetowych źródłem wiedzy o jakości usług sprzedawcy, [w:] Bazy danych: Rozwój metod i technologii, red. S. Kozielski, s. 205-214, Warszawa: WKŁ.
 10. Strzelecki A., Bacewicz T., Ściański M. (2009), Robot sieciowy w eksploracji interne-towego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce, [w:] Komputerowo zintegro-wane zarządzanie, red. R. Knosola, s. 459-468, Opole: PTZP.
 11. Welfe A. (1998), Ekonometria, Warszawa: PWE.
 12. Zakonnik Ł., Czerwonka P. (2015), Analiza wybranych zachowań użytkowników aukcji internetowych, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XVI, Zeszyt 9, część II, Łódź: PiZ (w druku).
 13. Żądło T., Wywiał J. (2008), Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, Kraków: SPSS Polska.
 14. www.allegro.pl [dostęp 15.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu