BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leonov Oleksandr O. (Odessa National Maritime University Faculty of Economics and Management), Leonova Tetiana M. (Odessa National Maritime University Faculty of Economics and Management)
Title
A Method of Maintaining the Competitiveness of Vessels on the Local Freight Market During the Repair Period
Jeden ze sposobów zapewnienia konkurencyjności statków na lokalnym rynku przewozów w czasie remontów
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 17-25, fig., bibl.11 poz.
Keyword
Konkurencja, Transport morski, Żegluga morska
Competition, Sea transport, Sea navigation
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wraz z rosnącą konkurencją na lokalnych rynkach towarowych, organizacja i zarządzanie transportem ładunków i eksploatacją floty mają zapewniać konkurencyjność przedsiębiorstw żeglugowych na lokalnych rynkach towarowych oraz uzyskanie zysków uwzględniając aktualną sytuację na rynku. W artykule poruszono problem optymalizacji procesu remontu statku z wykorzystaniem modeli ekonomicznych i matematycznych. Wskazany model optymalizacyjny zapewni firmie żeglugowej, w ramach wolnego rynku i pełnej liberalizacji żeglugi trampowej, trwałą pozycję na lokalnym rynku towarowym i przyczyni się do uzyskania większych zysków dzięki utrzymaniu odpowiedniej bazy ładunkowej i stałych klientów. (abstrakt autora)

With the growing competition on local freight markets, organization and management of freight transportation and fleet operation are aimed at ensuring the competitiveness of shipping companies on relevant local freight markets and getting sufficient profit from the current market situation. There are several issues to be considered in this research: the problem of optimization of the process of vessel repair by using economic and mathematical models that would provide a shipping company within a free market, and full liberalization of the tramp shipping a sustainable position on the relevant local freight market that would contribute to obtaining the greatest possible profits by holding a particular cargo base and regular customers.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kotlubay, VA. (2004). The rating ranking of shipping companies on the freight market. Development of Management on Transport, 17, 37-49.
 2. Kotlubay, O.M. (2009). Economical mechanisms of merchant shipping in Ukraine. Odessa.
 3. Kulchikovskaya, A.V. (2005). Formation of tariff and freight rates of sea transportation at futures transactions. Development of Management on Transport, 12, 43-54.
 4. Leonov, A.A. (2005). Repair of the fleet as a factor of its competitiveness. Methods and Tools for Managing the Development of Transport Systems, 9, 45-57.
 5. Lugovets, A.A., Stepanets, A.V., Moskalenko, A.D. (2010). Fundamentals of strategic management of shipping company. Vladivostok.
 6. Primachev, N.T. (ed.). (2004). Economic bases of functioning of maritime transport services market. Odessa.
 7. Report by the UNCTAD secretariat. United Nations New York and Geneva (2015). Review of Maritime Transport 2015.
 8. Shymlanskaya, O.I. (2005). Planning of the main production activities of shipping companies on the basis of economic and mathematical models. Odessa.
 9. Stopford, M. (2013). Maritime Economics. London.
 10. The Tramp Shipping Market. Clarkson Research Studies (2011). London.
 11. Xie, X., Wang, T. (2009). A dynamic model and algorithm for fleet planning. Maritime Policy & Management, 27, 53-63.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu