BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okupnik Małgorzata (Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)
Title
Cisza i pustka : antropologiczne sensy wspinaczki wysokogórskiej
Silence and Void : Anthropological Sense of Mountaineering
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2011, nr 24, s. 221-237, bibliogr. 45 poz.
Issue title
Filozofia podróży i turystyki
Keyword
Turystyka, Filozofia, Człowiek w środowisku, Antropologia
Tourism, Philosophy, Human in environmental, Anthropology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cisza jest częścią środowiska naturalnego, w którym uprawia się takie dyscypliny sportu, jak żeglarstwo, nurkowanie głębinowe, szybownictwo, wspinaczka wysokogórska. W tekstach autobiograficznych sportowców samotników często pojawiają się opisy ciszy. W tym szkicu analizie poddana została książka Dotknięcie pustki brytyjskiego alpinisty Joe Simpsona. Opisał w niej swoją dramatyczną walkę o życie po wypadku w Andach Peruwiańskich w 1985 roku. Cisza napawała go lękiem, potęgowała cierpienie, oznaczała samotność. Na podstawie tej książki powstał film - paradokument Czekając na Joe w reżyserii Kevina MacDonalda i z muzyką Alexa Heffesa. (abstrakt oryginalny)

Silence is part of natural environment where such sport disciplines as sailing, deep-sea diving, gliding or mountaineering are performed. Silence is also frequently described by solo sportsmen in their autobiographies. This article analyses the book Touching the Void by Joe Simpson, British mountaineer, where he presents a gripping tale of survival after the accident in the Peruvian Andes in 1985. It was the silence that filled him with fear, intensified suffering and meant loneliness. The book was turned into a documentary film of the same name directed by Kevin MacDonald with music by Alex Heffes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aufmuth U. (1986) Risikosport und Identitätsbegehren [w:] G. von Hortleder, G. Gebauer, red., Sport - Eros - Tod, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
 2. Bataille G. (1998) Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, Wyd. KR, Warszawa.
 3. Cioran E. (1992) Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 4. Czermińska M. (2004) "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej [w:] Z. Mitosek, red., Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, Universitas, Kraków.
 5. Dietsche P. (1984) Das Erstaunen über das Fremde. Vier literaturwissenschaftliche Studien zum Problem des Verstehens und der Darstellung fremder Kulturen, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main.
 6. Eliade M. (1992) Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem, przeł. K. Środa, Sen, Warszawa.
 7. Eliade M. (1993) Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, OPUS, Łódź.
 8. Czajewski J., red. (1996), Encyklopedia żeglarstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 9. van Gennep A. (2006) Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, PIW, Warszawa.
 10. Grzegorczyk A. (2011) Góra piękna i ekstazy. O ścieżkach doskonalenia ducha i ciała [w:] M. Jankowska, S. Niżyński, red., Fenomen pięknego życia, Wyd. UAM, Poznań.
 11. Hajzer A. (2004) Ten film ktoś zrobił dla nas, "Góry", nr 10.
 12. Heidegger M. (1994) Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Janion M., Graczyk E., Czermińska M., Majchrowski Z., Rosiek S., Maksymowicz W., Kalinowska M., Ziemba K. (1984) Komentarze [w:] M. Janion, S. Rosiek, Osoby, Wyd. Morskie, Gdańsk.
 14. Jaworski A. (1993) The Power of Silence. Social and Pragmatic Perspectives, Sage Publications, Newbury Park - London - New Delhi.
 15. Jay M. (2008) Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. A. Rejniak-Majewska, Universitas, Kraków.
 16. Kamiński M. (1998) Moje bieguny. Dzienniki z wypraw 1990-1998, Ideamedia, Gdańsk.
 17. Kukuczka J. (1995) Mój pionowy świat, czyli 14 × 8000 metrów, Wyd. "AT", Londyn - Kraków.
 18. Kukuczka J. (1990) Na szczytach świata, Spisał i opracował T. Malanowski, KAW, Katowice.
 19. Kurtyka W. (1985) Gasherbrum IV Świetlistą Ścianą, "Taternik", nr 2.
 20. Kurtyka W. (1988) Losar, "Góry" nr 1-2.
 21. Leach E. (1989) Kultura i komunikowanie [w:] E. Leach, A.J. Greimas, red., Rytuał i narracja, tłum. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, PWN, Warszawa.
 22. Matuszewski K. (1998) Wstęp [w:] G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, Wyd. KR Warszawa.
 23. Matuszyk A. (1998) Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni (na przykładzie alpinizmu), AWF, Kraków.
 24. Michalski P. (2004) Danse macabre. Simpsona gra ze śmiercią i słowem, "Góry", nr 10.
 25. Mirek Z. (2000) Cisza, milczenie, kontemplacja - zapoznane wartości turystyki, "Wierchy", R. 66.
 26. Murphy M., White R.A. (1995) In the Zone. Transcendent Experience in Sport, Penguin Books, New York.
 27. di Nola A.M. (2006) Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, tłum. J. Kornecka i in., Universitas, Kraków.
 28. Okupnik M. (2005) Autobiografie polskich sportowców samotników, Oficyna Wyd. TUM, Gniezno.
 29. Oszajca W. (1997) Jezus wrogiem wina?, "Życie Duchowe", nr 11.
 30. Ravasi G. (2002) Góry Boga. Tajemnica gór w słowie i obrazie, przeł. K. Stopa, Jedność, Kielce.
 31. Remiszewska T. (1975) Z goryczy soli moja radość. Opowieść o samotnym rejsie Komodorem przez Atlantyk, Wyd. Literackie, Kraków.
 32. Rogowski R.E. (1985) Mistyka gór, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Akademickiej, Wrocław.
 33. Ryn Z. (1993) Z doznań psychicznych wspinaczy samotnych [w:] A. Matuszyk, red., Materiały z teorii i dydaktyki sportów wspinaczkowych, AWF, Kraków.
 34. Santarcangeli P. (1982) Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 35. Sieradzan J. (2004) Sport między sacrum a szaleństwem [w:] Z. Dziubiński, red., Edukacja poprzez sport, SALOS, Warszawa.
 36. Simpson J. (2004) Dotknięcie pustki, przeł. D. Hołata, W. Sonelski, Stapis, Katowice.
 37. Simpson J. (2004) Gra z duchami, przeł. M. Masarczyk, Stapis, Katowice.
 38. Simpson J. (2004) Zew ciszy, przeł. G. Czulak i in., Stapis, Katowice.
 39. Sławiński J. (1989) Narracja [w:] M. Głowiński, red., Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław.
 40. Szekspir W. (1980) Miarka za miarkę, przeł. L. Ulrich [w:] W. Szekspir, Komedie, PIW, Warszawa.
 41. Szpilka W. (1997), Wspinać się na górę Giewont, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" nr 1-2.
 42. Teliga L. (1973) Samotny rejs "Opty", Wyd. Morskie, Gdańsk.
 43. Turek A. (1999) Cisza, "W drodze", nr 2.
 44. Urbańczyk A. (1988), Cisze i sztormy, Wyd. Morskie, Gdańsk.
 45. Yates S. (1997) Against the Wall, Jonathan Cape, London.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu