BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kardas Przemysław (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Title
Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej
Polish Primary Care Patients' Adherence to Medication
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 331-337, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Leczenie, Leki, Warunek sine qua non
Health care, Medical treatment, Medications, Sine qua non condition
Note
summ.
Abstract
Współczesna wiedza medyczna stwarza pacjentom realne szanse wydłużenia życia i poprawy jego jakości. Dzieje się tak dzięki coraz bardziej skutecznej profilaktyce oraz terapii licznych schorzeń ostrych i przewlekłych. Paradoksalnym następstwem tego faktu jest jednak medykalizacja życia. Stan zdrowia znacznej część obywateli, a w niektórych grupach wiekowych nawet ich większości, w coraz większym stopniu zależy od skuteczności prowadzonej terapii. W przewidywalnym okresie czasu nasilenie tego zjawiska będzie wzrastało wraz z postępującym starzeniem się społeczeństw krajów rozwiniętych. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera przestrzeganie przez pacjentów zaleceń terapeutycznych, będące warunkiem sine qua non osiągnięcia pełnej skuteczności prowadzonego leczenia.(fragment tekstu)

Patient nonadherence is one of the major clinical problems in primary care settings. Patients who deviate from treatment, or completely discontinue therapy, expose themselves to deterioration of health, additional costs and sometimes even death. Despite that facts, on average, one in every two patients, suffering from chronic disease, does not follow therapeutic recommendations. Unexpectedly, similar is true with acute symptomatic diseases, such as infections. Patient nonadherence is associated with more frequent visits to the doctors, higher number of complications, and therapy ineffectiveness. Fortunately, poor adherence can be effectively prevented. This paper provides comprehensive review of reasons and consequences of nonadherence, as well as methods that family doctors can use in order to improve adherence to therapy in their patients.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Vrijens B., De Geest S., Hughes D.A., Kardas P., Demonceau J., Ruppar T., Dobbels F., Fargher E., Morrison V., Lewek P., Matyjaszczyk M., Mshelia C., Clyne W., Aronson J.K., Urquhart J., for the ABC Project Team, A new taxonomy for describing and defining adherence to medications. "Brit. J. Clin. Pharmacol." 2012; 73(5): 691-705.
 2. Kardas P., Lewek P., Strzondała M., Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów leczących się z powodu astmy i POChP w ocenie lekarzy prowadzących. "Pneumonol. Alergol. Pol." (w druku).
 3. Kardas P., Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych. "Pol. Merk. Lek." 2011; XXXI(184): 215-220.
 4. Wiśniowska B., Skowron A., Evaluation of patients' adherence to statins in Poland. "Curr. Med. Res. Opin." 2011; 27(1): 99-105.
 5. Kardas P., Czeleko T., Śliwczyński A., Ciągłość i systematyczność leczenia astmy i POChP w Polsce - ocena przestrzegania zaleceń terapeutycznych na podstawie analizy krajowej bazy danych realizacji recept. Proceedings of The 10th International Conference of the Polish Pharmacoeconomics Society - ISPOR Poland Chapter, Warsaw 2012.
 6. Kardas P., Devine S., Golembesky A., Roberts R., A Systematic Review and Meta-Analysis of Misuse of Antibiotic Therapies in the Community. "Int. J. Antimicrob. Agents" 2005; 26(2): 106-113.
 7. Kardas P., Lewek P., Matyjaszczyk M., Determinants of patient adherence: a review of systematic reviews. "Front. Pharmacol." 2013; 4: 91. doi: 10.3389/fphar.2013.00091.
 8. Sabate E. (red.), Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization, Geneva 2003.
 9. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, Raport "Polskiego pacjenta portret własny", Warszawa 2010.
 10. Hughes D.A., Bagust A., Haycox A., Walley T., The impact of non-compliance on the cost-effectiveness of pharmaceuticals: a review of the literature. "Health Econ." 2001; 10: 601-615.
 11. Simpson S.H., Eurich D.T., Majumdar S.R., Padwal R.S., Tsuyuki R.T., Varney J., Johnson J.A., A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. "BMJ" 2006; 333(7557): 15.
 12. Peterson A.M., Takiya L., Finley R., Meta-analysis of interventions to improve drug adherence in patients with hyperlipidemia. "Pharmacotherapy" 2003; 23(1): 80-87.
 13. Kardas P., Patient compliance with antibiotic treatment for respiratory tract infections. "J. Antimicrob. Chemother." 2002; 49: 897-903.
 14. Kardas P., Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce, w: Polskiego pacjenta portret własny. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, Starogard Gdański 2010: 25-35.
 15. Tymiński R., Informacja o terapii. "Med. Dypl." 2013; 22(12): 27.
 16. Tymiński R., Pacjent nie przestrzega zaleceń. "Med. Dypl." 2014; 23(7-8): 29.
 17. Polskiego pacjenta portret własny. Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, Starogard Gdański 2010.
 18. Haynes R.B., Ackloo E., Sahota N., McDonald H.P., Yao X., Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane Database Syst Rev. 2008; (2): CD000011.
 19. Kardas P., Lewek P., Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych. "Terapia" 2012; XX(5): 19-22.
 20. ABC Project Final Report, 2012. www.ABCproject.eu; dostęp: 23.11.2014.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.035.3795
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu