BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzeń-Mitka Iwona (Politechnika Częstochowska)
Title
Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
Internet as an Information Source on the Real Estate Market
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 57-67, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Informacja, Internet, Rynek nieruchomości
Information, Internet, Real estate market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet bezdyskusyjnie stanowi szczególne źródło informacji o współczesnym świecie. Często stanowi pierwsze źródło pozyskania informacji o różnorodnych zagadnieniach. Celem artykułu jest wskazanie miejsca Internetu w podejmowaniu decyzji na rynku nieruchomości. Zaprezentowane rozważania są wynikiem zarówno poszukiwań literaturowych, jak i badań własnych na temat roli Internetu w pozyskiwaniu informacji na temat rynku nieruchomości mieszkaniowych.(abstrakt autora)

The Internet is a special source of information about the modern world. Often, it is the first source of information about a variety of issues (also on the real estate market). The aim of this article is to indicate the role of the Internet in decision-making process on the real estate market, especially housing market. Presented considerations are the result of literature review and own study on the Internet role as a source of information on the housing market.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2013), Ekonomia behawioralna a rynek nieruchomości - teoria i praktyka, "Psychologia Ekonomiczna", nr 3, s. 6-19.
 2. Brzezicka J., Wiśniewski R. (2014), Wybrane postawy uczestników rynku wobec braków informacyjnych na rynku nieruchomości, "Ekonomia XXI Wieku", 2, s. 106-121.
 3. Gorzeń-Mitka I. (2007), Ryzyko w eksporcie, KeyText, Warszawa.
 4. Home Buyer and Seller Generational Trends (2015), National Association of REALTORS®, http://www.realtor.org [dostęp 15.01.2016].
 5. Kucharska-Stasiak E. (2006), Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, nr 14 (1), s. 109-122.
 6. Lemańska-Majdzik A. (2015), Selected Elements of Marketing Mix in the Operation Services Companies on the Real Estate Market - Results of Own Studies, International Conference Hradec Economic Days 2015, Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove, 3-4 February 2015, Peer-Reviewed Conference Proceed-ings, Vol. 4, Gaudeamus, Hradec Kralove, s. 339-345.
 7. Okręglicka M. (2011), Wpływ czynników popytowych na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce po kryzysie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25, s. 361-374.
 8. Razewicz A., Wiśniewski R. (2011). Niepewność rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (1), s. 47-59.
 9. Samuelson W.F., Marks S.G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 10. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN), DzU 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.
 12. http://gisplay.pl/gis/krajowy-system-informacji-przestrzennej/systemy-informacji-przestrzennej.html [dostęp 15.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu