BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hernes Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bytniewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
Knowledge Integration in a Multi-Agent E-Finance Decision Support System
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 69-78, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Finanse, Wiedza
Finance, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiedza agentów w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji cechuje się pewnym poziomem heterogeniczności ze względu na różnorodność źródeł danych i metod wspomagania decyzji wykorzystywanych przez te agenty. Konieczna staje się więc integracja tej wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie metody integracji wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów. W pierwszej części artykułu scharakteryzowana została struktura reprezentacji wiedzy w systemie. Następnie przedstawiono opracowaną metodę integracji wiedzy. W ostatniej części przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego mającego na celu ocenę efektywności systemu i opracowanej metody integracji wiedzy.(abstrakt autora)

A knowledge of agents in multi-agent decision support system is characterized by a certain degree of heterogeneity due to the variety of data sources and decision support methods used by these agents. Integration of this knowledge is therefore required. The aim of this paper is to develop a method for knowledge integration in multi-agent decision support system for e-finance. A structure of knowledge has been characterized in the first part of paper. Next a developed method for knowledge integration has been presented. The research experiment aimed to evaluation of system and integration method efficiency has been described.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bollinger J. (2001), Bollinger on Bollinger Bands, McGraw-Hill.
  2. Bytniewski A., Chojnacka-Komorowska A., Hernes M., Matouk K. (2014), Zarządzanie wiedzą w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania z wykorzystaniem agentów kognitywnych, "e-mentor", 4 (56), s. 54-60.
  3. Hernes M., Sobieska-Karpińska J. (2015), Application of the consensus method in a multiagent financial decision support system, "Information Systems and e-Business Management", Springer, Berlin - Heidelberg.
  4. Kirkpatrick C.D., Dahlquist J. (2006), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, Financial Times Press.
  5. Korczak J., Hernes M., Bac M. (2014), Performance evaluation of decision-making agents in the multi-agent system, w: Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Warszawa.
  6. Nguyen N.T. (2008), Advanced Methods for Inconsistent Knowledge Management, Springer-Verlag, London.
  7. Świderska G.K., Więcław W. (red.) (2012). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin/MAC sp. z o.o., Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu