BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
The evaluation of the digital competences of poland and polish enterprises in the concept of the multi-criteria measurement of digitization
Ocena cyfrowych kompetencji Polski i polskich przedsiębiorstw w koncepcji wielokryterialnego pomiaru cyfryzacji
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 109-117, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kompetencje, Pomiary, Umiejętności cyfrowe, Jednolity rynek cyfrowy
Competences, Measurement, Digital competences, Digital single market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano istotę i rolę cyfryzacji w rozwoju współczesnych gospodarek i społeczeństw. Idea rozwoju społeczeństwa i gospodarki cyfrowej w Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich jest wspierana szeregiem dokumentów, wśród których wiodącą rolę pełnią: "Europejska Agenda Cyfrowa" i "The Digital Single Market Strategy". Oceny cyfrowych kompetencji polskiej gospodarki, w tym polskich przedsiębiorstw, na tle krajów Unii Europejskiej dokonano wykorzystując holistyczną metodologię DESI (Digital Economy and Society Index).(abstrakt autora)

The article presents the nature and role of digitization in the development of modern economies and societies. The idea of developing the digital society and economy in the European Union and its member states is supported by a number of documents, the most important being: the Digital Agenda for Europe and the Digital Single Market Strategy. We conducted the evaluation of the digital competences of the Polish economy, including Polish enterprises, in comparison with other EU countries using the holistic methodology DESI (Digital Economy and Society Index).(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A Digital Single Market Strategy for Europe, European Commission, COM(2015) 192 final, www.eur-lex.europa.eu [referred on 5.01.2016)
  2. Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji. Raport, www.static.forbes.pl [referred on 5.01.2016].
  3. DESI 2015, Digital Economy and Society Index, European Commission, www.ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi [referred on 7.01.2016].
  4. Europejska agenda cyfrowa. Raport - 2014, www.europa.eu/pol/index_pl.htm [refer-red on 7.01.2016].
  5. G., Romanowska M. (1996), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  6. Nosal Cz.S. (2001), Psychologia myślenia i działania menedżera, Wyd. Akade, Kraków.
  7. Stabryła A. (2011), Methods of aggregate assessment in project decision, Zeszyty Naukowe MWSE, Tarnów, nr 1 (17).
  8. Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, PWE, Warszawa.
  9. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, European Commission, COM(2012) 529 final, www.eur-lex.europa.eu [referred on 5.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu