BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gasz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Idea podatku ujednoliconego - nowy paradygmat w sferze opodatkowania dochodów osób fizycznych
Harmonised Tax Idea - New Paradigm in The Area Of Income Tax of Individuals
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 116-127, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, System podatkowy
Individual income tax, Tax system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Projektowane w 2016 r. zmiany w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych, których istotą miało być wprowadzenie tzw. podatku ujednoliconego, oznaczać miały nową jakość w polskim systemie podatkowym. Dotychczasowy model opodatkowania zastąpiony miał zostać nowym, w którym podatnik płacić będzie jedną daninę, która następnie będzie rozdysponowana do instytucji docelowych. Wśród przesłanek nowych regulacji wymieniano potrzebę uproszczenia i uszczelnienia systemu podatkowego, jak również redukcję zjawiska optymalizacji podatkowej oraz zmniejszenie obciążeń podatkowych najmniej zarabiających. Celem artykułu jest próba oceny prezentowanych założeń nowego rozwiązania podatkowego w kontekście aktualnie obowiązujących regulacji. W artykule zastosowano metodę analizy deskryptywnej oraz analizy krytycznej.(abstrakt oryginalny)

Projected in 2016 changes in income tax from individuals, whose essence was the introduction of the so-called tax uniform, took to mean a new quality in the Polish tax system. The current model of taxation had to be replaced with the new, in which the taxpayer will be paying a tribute, which will then be distributed to the institutions of the target. Among the reasons the new regulations mentioned the need to simplify the tax system and seals, as well as the reduction of the phenomenon of tax optimization and the reduction of tax burden on low income earners. The article attempts to assess the assumptions presented a new solution of the tax in the context of the current regulations. The article used the method of descriptive analysis and critical analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gajl N. (1992), Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 2. Ickiewicz J. (2009), Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 3. Gomułowicz A., Małecki J. (2010), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 4. Ministerstwo Finansów (2015), Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5008832/Informacja (dostęp: 7.10.2016).
 5. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. (red.) (2004), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa.
 6. Polityka Insight (2016), Jak naprawić klin podatkowy w Polsce. Analiza możliwości konsolidacji podatków dochodowych i składek na ubezpieczenia społeczne pod kątem wzrostu zatrudnienia, Warszawa.
 7. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1926, tom 1.
 9. Trybunał Konstytucyjny (2015), Orzeczenie z dnia 28 października 2015 r., sygn. K 12/14.
 10. [www 1] http://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/307319975-Jednolity-podatek-PIT-ZUS-i-NFZ -to-dobra-zmiana.html (dostęp: 6.10.2016).
 11. [www 2] http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/jednolity-podatek-wyzsza-kwota-rewo lucja-podatkowa-wedlug-pis/ws19jd (dostęp: 6.10.2016).
 12. [www 3] http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306139898-Jednolita-danina-moze-pomoc -malym-firmom-ale-bedzie-miala-takze-niekorzystne-skutki.html (dostęp: 7.10.2016).
 13. [www 4] http://biznes.interia.pl/podatki/news/1-stycznia-2017-r-zacznie-dzialac-krajowaadministracja, 2338445,4211 (dostęp: 8.10.2016).
 14. [www 5] http://www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kon trolny (dostęp: 7.10.2016).
 15. [www 6] http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/jednolity-podatek-od- 2018-roku,135,0,2092935.html (dostęp: 7.10.2016).
 16. [www 7] http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5018335/zaleglosci_06_2015. pdf (dostęp: 5.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu