BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzychowski Kasper (Maritime University of Szczecin), Karkos Dariusz (Association for Economic Development of the Odra River Basin "TERAZ ODRA")
Title
Time and Cost Competitiveness of Inland Waterway Transport in Relation To Alternative Modes of Transport for Hinterland of the Szczecin-Świnoujscie Port Complex (Case Studies)
Konkurencyjność czasowa i kosztowa transportu wodnego śródlądowego w stosunku do alternatywnych form obsługi zaplecza zespołu portowego Szczecin-Świnoujście (studia przypadków)
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 99-111, fig., tab., bibl.3 poz.
Keyword
Żegluga śródlądowa, Transport wodny
Inland sailing, Water carriage
Note
summ., streszcz.
Country
Szczecin-Świnoujście, Szczecin
Szczecin-Swinoujscie, Szczecin
Abstract
Artykuł prezentuje analizę konkurencyjności czasowej i kosztowej w trzech gałęziach transportu: drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej. Autorzy starali się wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z transportem. Prezentowane koszty transportu i operacji transportowych pochodzą z kwietnia 2015 roku. Autorzy starali się wykazać przy jakiej klasie drogi wodnej, żegluga śródlądowa będzie konkurencyjna względem innych gałęzi transportu.(abstrakt autora)

The article presents the analysis of competitiveness of time and cost of carriage charges by three transport branches: road, rail, and inland navigation. The authors tried to take into consideration all costs involved in transporting a particular type of cargo for different branches of transport. The cost of transportation and cargo handling costs are adopted in force at April 2015. The authors try to prove by what class of waterways, inland navigation would become competitive with other branches of transport.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wiśnicki, B. (2013). The concept of inland shipping service to the Container Terminal Świnoujscie. Scientific Journals of Maritime University of Szczecin, 35 (107), 161-167.
  2. Wiśnicki, B., Dyrda, A. (2016). Analysis of the intermodal transport efficiency in the Central and Eastern Europe. Naše More - International Journal of Maritime Science & Technology, 63 (2), 43-47.
  3. Wiśnicki, B., Jędrzychowski, K., Jędrzychowski, H. (2015). Conditions for the preparation of the complex transport infrastructure investment illustrated by the Lower Vistula River revitalization (pp. 339-348). Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists MERKÚR 2015, Virt, Slovkia, 3-4.12.2015.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu