BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hauke Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Model przetwarzania w chmurze obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej
Processing Model in Cloud Computing in Public Administration Unit
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 121-131, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Chmura obliczeniowa, Administracja publiczna
Cloud computing, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Chmura obliczeniowa to model przetwarzania, który znajduje bardzo wielu odbiorców. Jeszcze rok temu chmura obliczeniowa budziła bardzo duże obawy, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jednak stałe podnoszenie stanu świadomości przetwarzania w chmurze obliczeniowej przekonało wielu użytkowników do jej stosowania w różnych obszarach naszego funkcjonowania. Osoby indywidualne wykorzystują chmurę obliczeniową od wielu lat poprzez pocztę elektroniczną. Wiele instytucji, w tym administracja publiczna, zaczyna rozumieć ideę chmury obliczeniowej. Jednak można zauważyć brak koncepcji, w jaki sposób kompleksowo zaimplementować chmurę obliczeniową w tym sektorze gospodarki. W artykule zostanie zaprezentowany model chmury obliczeniowej w jednostkach administracji publicznej.(abstrakt autora)

Cloud computing is a computing model that is very multiple recipients. A year ago, it aroused fears most of all from the point of safety. However, raising awareness of cloud computing has convinced many users to its use in different areas of our operations. Individuals use cloud computing for many years via e-mail. Many institutions in the public administration is beginning to understand the concept of cloud computing. However, you may notice the lack of the concept of how comprehensively implement cloud computing in this sector. The paper will be presented model of cloud computing in the public administration.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cooter M. (2014), Ultimate Guide to Cloud Computing, London: Dennis Publishing.
  2. Hauke K. (2013), Badania studyjne Cloud Computing, w: Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji, red. D. Jelonek, T. Turek, s. 190-203, Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej - Wydział Zarządzania.
  3. Hauke K. (2014), Bezpieczeństwo przetwarzania danych w technologii Cloud Computing w administracji publicznej, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, s. 58-65, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  4. Hauke K., Owoc M.L. (2010), Modele rozpowszechniania Cloud Computingu w organizacjach, w: Systemy informacyjne zarządzania, red. J. Korczak, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka, s. 364-374, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
  5. Kavis M.J. (2014), Architecturing the Cloud, Hoboken: Wiley.
  6. Marinescu D.C. (2013), Cloud Computing - Theory and Practice, Waltham: Morgan Kaufman.
  7. Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Gliwice: Helion.
  8. Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology - U.S. Department of Commerce, Gaithersburg.
  9. www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Chmura-obliczeniowa-w-administracji-publicznej.pdf [dostęp 15.01.2016]
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu