BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kancik-Kołtun Ewelina (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Title
Elektroniczne komunikowanie publiczne jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych
Public Electronic Communication of Local Governments Units in Social Media
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 149-157, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Media społecznościowe, Miasto
Social media, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problematykę elektronicznego komunikowania publicznego urzędów jednostek samorządu terytorialnego w mediach społecznościowych. Autorka poddała badaniom oficjalne profile społecznościowe urzędów gmin miejskich w województwie lubelskim na Facebooku. We wstępie omawia pojęcia i metody badawcze. Następnie zajmuje się badaniem aktywności miast na Facebooku, później analizuje konkretne profile pod względem budowy poprzez pryzmat efektywnego komunikowania publicznego (informowania i marketingu), na koniec przechodzi do badań uwzględniających posty/komunikaty urzędów.(abstrakt autora)

This article focuses on public electronic communication of local government units in social media. The author performed research on official social profiles of urban communes in Lublin voivodship on Facebook. In the introduction she presents terms and research methods. Further the activity of cities on Facebook is tested and later she analyzes certain profiles structurally by the prism of effective public communication (informing and marketing). Finally, the posts and communication of offices are analyzed.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobek-Ostrowska B. (2002), Teorie komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
  2. Evans D. (2012), Social media marketing. An hour a day, Indianapolis.
  3. Castells M., Himanen P (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  4. Jakobson R. (1989), W poszukiwaniu istoty języka 2, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu