BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarczyk Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
Inclusive Education at the University Level in Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 181-189, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Edukacja, Osoby niepełnosprawne, Zdalne nauczanie, Edukacja włączająca
Education, Disabled people, e-learning, Inclusive education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł wskazuje na potrzebę implementacji idei edukacji włączającej w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Omawia najważniejsze czynniki determinujące realizację tej idei w szkołach wyższych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie koncepcji edukacji włączającej przy tworzeniu e-learningowych form nauczania. Pokazano także przydatność projektowania uniwersalnego w tym zakresie.(abstrakt autora)

This article points out the need for inclusive education at the university level. It discusses the most essential factors determining the incorporation of this concept in schools of higher learning in Poland. A special attention is paid to applying inclusive education while developing e-learning material as well as the usefulness of universal design in this regard.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budziewicz-Guźlecka A. (2010), Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, Informatyka Ekonomiczna nr 17, red. A. Nowicki, H. Sroka, I. Chomiak-Orsa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 118, Wydawnictwo UE, Wrocław.
  2. Ślusarczyk C. (2013), Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej w szkołach wyższych, "e-mentor", nr 5/52, s. 65-68.
  3. Trociuk S. (2015), Dostępność edukacji akademickiej dla osób niepełnosprawnych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
  4. Wdówik P. (2010), Uniwersalne projektowanie zajęć dydaktycznych, Warszawa: Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.
  5. Web Content Accessibility Guidelines, http://www.w3.org/TR/WCAG20/ [dostęp 15.12.2015].
  6. http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm [dostęp 10.11.2015].
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu