BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczorowska-Spychalska Dominika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Social media jako rudyment marketingu Human To Human
Social Media as a Rudiment of Human to Human Marketing
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 347-365, wykr., bibliogr. 36 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Keyword
Media społecznościowe, Komunikowanie marketingowe, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Badania user experience
Social media, Marketing communication, Enterprise-customer relationship, User experience testing (UX)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja potencjału social mediów jako elementu marketingu Human to Human. W pierwszej części omówiono, w oparciu o dostępną literaturę, istotę i przesłanki rozwoju tej koncepcji, jak również zwrócono uwagę na kluczowe obszary jej implikacji w procesie komunikacji firm i/lub marek. W dalszej części opracowania zaprezentowane zostały wyniki badań własnych i analiz dotyczących opisywanych zagadnień. (fragment tekstu)

The process of marketing communication has an increasingly complex and multifaceted character while using a variety of tools for initiating and moderating conducted conversations. The basis of that process is still constant striving for initiating interactions leading to creating and strengthening mutual, multilateral bonds based on changing expectations and preferences of participants in that process. Hence, an increasingly bigger focus is put on user experience and emotions related to it, which are a key element of H2H (Human to Human) marketing.
The aim of the paper is to explore and evaluate social media space in H2H. Theoretical basis are literature studies of the analyzed issue, whereas the empirical part includes the results of own research in that area.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białka A. (2016), Social media i płeć piękna - jak z mediów społecznościowych korzystają kobiety?, blog FreshRelations [online], http://www.freshrelations.com/blog/social-media-i-plec-piekna- jak-z-mediow-spolecznosciowych-korzystaja-kobiety, dostęp: 10 listopada 2016.
 2. Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń, CeDeWu.pl, Warszawa.
 3. Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 4. Ciemniewska J. (2016), Użytkownicy Internetu w Polsce [w:] W. Schmidt, R. Wielgo (red.), Internet 2015/2016 - raport strategiczny, IAB Polska, Warszawa.
 5. Dejnaka A. (2013), Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Doyle P. (2008), Value-based Marketing: Marketing Strategies for corporate growth and shareholder value, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken.
 7. East R., Wright M., Vanhuele M. (2014), Zachowania konsumentów, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 8. Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy, One Press, Helion, Gliwice.
 9. Faulkner M. (2002), Customer Management Excellence, John Wiley & Sons, Chichester.
 10. Gaspard C. (2016), Forget B2B and B2C - Go H2H, Webolutions [online] https://www.webolutions.com/human-to-human-marketing, dostęp: 10 listopada 2016.
 11. Glejzer M. (2016), Kibicuję marketingowi H2H, "Marketing w Praktyce" nr 3.
 12. Handley A., Chapman C.C. (2012), Treść jest kluczowa, One Press, Helion, Gliwice.
 13. Jue L., Marr J., Kassotakis M. (2010), Social Media at Work: How Networking Tools Propel Organizational Performance, Jossey - Bass, San Fracisco.
 14. Kaplan A., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons" nr 53.
 15. Kolny B., Kucia M., Stolecka A. (2011), Produkty i marki w opiniach e-konsumentów, One Press, Helion, Gliwice.
 16. Kotarbiński J. (2015), Human przyszłości, "Marketing w Praktyce" nr 2.
 17. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0.: From Products to Customers to the Human Spirit, John Villey & Sons, Hoboken.
 18. Kramer B. (2014), There is No B2B and B2C: It's Human to Human: #H2H, PureMatter.
 19. Ludkowski Ł. (2012), Social media po polsku [w:] K. Budek (red.), Raport Social media w biznesie, Warszawa.
 20. Majewska O. (2015), Human2Human - marketing z ludzką twarzą, Marketer+ [online], http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/human2human-marketing-z-ludzka-twarza, dostęp: 10 listopada 2016.
 21. Malita L. (2010), Social media time management tools and tips, "Procedia Computer Science", Vol. 3.
 22. Mangold W. (2009), Social media: The new hybrid element of the promotion mix, "Business Horizons", Vol. 52.
 23. Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu, Poltext, Warszawa.
 24. Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 25. McAvoy K. (2016), Does The Future of marketing Lie in H2H Marketing?, ExpressWriters [online] https://expresswriters.com/future-lie-h2h-marketing, dostęp: 10 listopada 2016.
 26. McLuhan M. (2004), Zrozumieć media, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 27. Pawlikowska K., Michalczyk I. (2015), Emocje mają płeć, "Marketing w Praktyce" nr 2.
 28. Podlaski A. (2011), Marketing społecznościowy, One Press, Helion, Gliwice.
 29. Potryskusa-Wincza A. (2016), Suma wrażeń, "Marketing w Praktyce" nr 2.
 30. Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, One Press, Helion, Gliwice.
 31. Stasiak P. (2016), Hybryda zrobi marce dobrze, "Marketing w Praktyce" nr 6.
 32. Stępowski R. (2016), Komunikacja marketingowa 2030, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 33. Taranko T. (2015), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 34. Walczak W., Kaczmarek R. (2016), Marki, takie wesołe, a ludzie tacy smutni, "Marketing w Praktyce" nr 3.
 35. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa.
 36. Wiktor J.W. (2005), Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu