BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Informational Value of Economic Condition Ratios of Local Government Units
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 25-36, tab., bibl.14 poz.
Keyword
Analiza finansowa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny
Financial analysis, Local government units, Local government
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł poświęcony został problemowi wartości informacyjnej wskaźników finansowych do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest dobór wskaźników oceny kondycji finansowej dla poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego (JST) o największej wartości informacyjnej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody doboru zmiennych diagnostycznych zaproponowanej przez Z. Hellwiga. Badanie oparto na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Wkładem wniesionym przez autorów niniejszego opracowania jest przeprowadzenie kompleksowej analizy wskaźników oceny kondycji finansowej dla wszystkich szczebli JST. We wcześniejszych opracowaniach analogiczne badania prowadzone były wybiórczo dla nielicznych JST. Z analizy wynika, że dobór wskaźników do oceny kondycji finansowej poszczególnych JST powinien być różny w zależności od rodzaju JST. Ponadto, iż z pierwotnej liczby 14 wskaźników do ogólnej oceny sytuacji finansowej można z powodzeniem wykorzystać już 7-8 wskaźników.(abstrakt oryginalny)

The article was devoted to the problem of the informational value of financial ratios to assess the financial condition of local government units. The aim of this article is the selection of indicators with the highest information value to assess the financial condition of the local government units. The study was conducted using a modified methodology for the selection of diagnostic variables proposed by Z. Hellwig. The research was based on data published by the Ministry of Finance. Contributions from this study is a comprehensive analysis of indicators to assess the financial condition of all local government units. The analysis shows that the selection of indicators to assess the financial condition of local government units should be different depending on the type of local government. Research shows that from original number of 14 indicators to assess the overall financial situation of local government units it's enough to use 7-8 indicators. The most consistent results were obtained for municipalities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czempas, J., Lokwenc, P. (2001). Opłacalność inwestycji w fundusze inwestycyjne w roku 2000. Nasz Rynek Kapitałowy, 6-7, 72-78.
 2. Dawidowicz, D. (2001). Korelacje między miarami wyników funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550. Ekonomiczne Problemy Usług nr 40. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 25-31.
 3. Kopyściański, T., Rólczyński, T. (2014). Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012. Studia Ekonomiczne 206, 61-73.
 4. Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014. Warszawa.
 5. Nowak, K. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
 6. Nucińska, J. (2012). Źródła informacji o gospodarce finansowej JST w kontekście zasady jawności finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 727. Ekonomiczne Problemy Usług nr 100. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 141-152.
 7. Oleksyk, P. (2015). Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388. Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1997). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 9. Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J. (2011). Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government. Public Administration Quarterly, lato, t. 35, wyd. 2.
 10. Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S., Conceptualizing Financial Condition in Local Government. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 22 (2), 149-177.
 11. Skoczylas, W. (2011). Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, red. nauk. L. Patrzałek. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Wang, X., Dennis, L., Tu, Y.S. (2007). Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States. Public Budgeting & Finance, 27 (2), Public Financial Publications, Summer, 1-21.
 13. Weber, J. (2001). Wprowadzenie do controllingu. Katowice: Wydawnictwo Oficyna Controllingu Profit.
 14. Wiśniewski M. (2009). Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547. Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, red. B. Filipiak, B. Walczak. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu