BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasielewski Mirosław (Społeczna Akademia Nauk), Fałowicz Wołodymyr Andryowicz (Państwowy Uniwersytet Techniczny im. Iwana Franka w Tarnopolu, Ukraina)
Title
Determinanty emergentnych właściwości łańcucha dostaw produktów inwestycyjnych
Determinants of the Emergent Properties of the Supply Chain of Investment Goods
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 9-23, tab., rys., bibliogr. 33 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Keyword
Łańcuch dostaw, System logistyczny, Dobra inwestycyjne
Supply chain, Logistic system, Investment goods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba identyfikacji dotychczas niezauważanych wyznaczników takich elementów emergencji, jak: ekologia, odpowiedzialność, strategiczne dopasowanie, możliwość standaryzacji, specyfiki ich stosowania w systemach logistycznych, w szczególności w łańcuchach dostaw towarów inwestycyjnych. (fragment tekstu)

The purpose of writing the article is to try to accurately define the concept of emergence, the specificity of its use in logistic systems, especially in the supply chains of investment goods, and to identify factors affecting such emergent properties of these chains such as ecology, responsibility, strategic alignment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Аleksejew S.I. (2008), Badanie systemów zarządzania, Naukowo-metodyczny zestaw, Wyd. centrum ЕАОI, 195 s.
 2. Alesińska T.W. (2005), Podstawy logistyki. Ogólne problemy zarządzania logistycznego, Pomoc dydaktyczna, Taganrog: Wyd. ТRТU, http://www.aup.ru/bo(data pobrania: 04.01.2017).oks/m95/2_3.htm (data pobrania: 04.01.2017).
 3. Bielajew J.K. (1986), O ekologizacji socjalistycznego przedsiębiorstwa , Tezy wystąpień pierwszej wszechzwiązkowej konferencji "Problemy ekologii społecznej", Cz. 2, Lwow, ss. 138-139.
 4. Biełow L.G., Analiza systemowa i modelowanie niebezpiecznych procesów w technosferze, Pomoc dydaktyczna dla studentów szkół wyższych, Centrum wydawnicze Akademia, 512 s.
 5. Blauberg I.W., Judin B.G. (1972), Pojęcie całkowitości i jej rola w naukowym poznaniu, Wiedza, 48 s.
 6. Czernyszow W.W. (2012), Klasyfikacja i właściwości systemów w gospodarce, " Gospodarka innowacyjna: Wszechukraińskie naukowo-praktyczne czasopismo", № 12, ss. 296- 97.
 7. Davis Р.К., Defense planning in an era of uncertainty: East Asian isues // Emerging threats, force structures and the role of air power in Korea, www.rand.org. (data pobrania: 04.01.2017).
 8. Dobronrawin J. (2008), Strategie logistyczne kształtności i adaptatywności, "Logistyka", №3, http://www.genobium.ru/a34_stroinosti.htm. (data pobrania: 04.01.2017).
 9. Ekonomika systemów logistycznych (2008), red. М.Wasielewski, І.Bilik, О.Dejnega, М.Dołba, О.Kostiuk i in; red. nauk. J.Krykawskij, S.Kubiw, Lwow: Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu "Lwowska Politechnika", 2008, 596 s.
 10. Fałowicz W.A., Formowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw, http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2016/2. (data pobrania: 04.01.2017).
 11. François Lanquetot, Zwiększenie ekologiczności łańcucha dostaw, http://www.bearingpoint.com. (data pobrania: 04.01.2017).
 12. Grebieszkowa O.M. (2009), Emergencja w strategicznym procesie przedsiębiorstwa [w:] Kształtowanie gospodarki rynkowej: Zbiór opracowań naukowych, KNEU, ss. 129-137.
 13. Gryszczuk W.K. (2012), Odpowiedzialność społeczna, Pomoc dydaktyczna, Lwow: Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, 152 s.
 14. Iwanow S.J., Planowanie strategii współdziałania udziałowców grup finansowo-przemysłowych, http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn05/10.shtml. (data pobrania: 04.01.2017).
 15. Iwanus А.I., О właściwościach złotego przekroju tworzących systemy, http://www.trinitas.ru/rus/ doc/0232/006a/02321011.htm (data pobrania: 04.01.2017).
 16. Kołot А.М., Korporacyjna społeczna odpowiedzialność: ewolucja i rozwój teoretycznych poglądów, https://kneu.edu.ua/userfiles/.../statya.doc. (data pobrania: 04.01.2017).
 17. Łapygin J.N. (2008), Systemowe rozwiązywanie problemów, 212 s.
 18. Ławrentiewa О.О. (2015), Strategiczna elastyczność jako niezbędny warunek stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego, "Problemy współczesnej gospodarki", № 4 (56), ss. 124-126.
 19. Lindgren M., Bandhold H. (2009), Planowanie scenariuszowe: związek pomiędzy przeszłością oraz strategią, ZАО "Olimp - Biznes", 256 s, http://baguzin.ru/wp/?p=8615 (data pobrania: 04.01.2017).
 20. Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw. Teoria i praktyka. Podstawy logistyki: podręcznik (2013), red. B. А. Anikina, Т. А. Rodkiny, Prospekt, 344 s.
 21. Margita N.O., Biłonóżka U.Z. (2014), Współczesne tendencje stosowania zielonej logistyki, "Marketing i menedżment innowacji", №1, http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.(data pobrania: 04.01.2017).
 22. Melnik Ł.G. (2003), Gospodarka ekologiczna: [podręcznik], WTD "Uniwersytecka książka", 348 s.
 23. Nikiforow W.W. (2008), Logistyka. Transport i magazynowanie w łańcuchu dostaw / GrossMedia, ROSBUH, http://www.xcomp.biz/logistika-transport-i-sklad-v-cepi-postavok/.(data pobrania: 04.01.2017).
 24. Ogólna i ekologiczna geofizyka: podręcznik (2005), W.I. Truchin, K.W. Pokazajew, W. J.Kunicyn, Fizmatlit, 287 s., ss. 3318.
 25. Prawo Ukrainy "O standaryzacji", http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2408-14. (data pobrania: 04.01.2017).
 26. Rzeczywista wielkość polega na dalekowzroczności, Witryna DACHSER, http://www.dachser.com/ ru/ru/Ecology_49.htm (data pobrania: 04.01.2017).
 27. Sadekow А.А. (2002), Mechanizm ekologiczno-ekonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem: [monografia], Donieck: Wyd. DonDUET im. М. Tugan-Baranowskiego, 310 s.
 28. Stabilna logistyka Unilever, http://www.1prime.ru/Transport_communications/20100528/ 755036336-print.html (data pobrania: 04.01.2017).
 29. Standaryzacja procesów w przedsiębiorstwie//Klub logistyków, http://www.logistics.by/library/ view/standartizacya-prcessov-na-proizvodstve (data pobrania: 04.01.2017).
 30. Szarapow W.М., Szarapowa J.W. (2006), Uniwersalne techniki zarządzania, Technosfera, s. 119.
 31. Toshiba. Greening of Products. Efficient Use of Resources, http://www.toshiba.co.jp/env/en/products/resource.htm (data pobrania: 04.01.2017).
 32. Wikipedia, https://uk.wikipedia.org/wiki (data: 04.01.2017).
 33. Witryna koncernu Nowa poczta, https://novaposhta.ua/csr (data pobrania: 04.01.2017).
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu