BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Połom Marcin (Uniwersytet Gdański), Tarkowski Maciej (Uniwersytet Gdański)
Title
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" - Gdańsk - 21.04.2016 r
Source
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, nr 19(2), s. 81-83
Transport Geography Papers of Polish Geographical Society
Keyword
Infrastruktura komunikacyjna, Infrastruktura transportu, Konferencja naukowa
Communication infrastructure, Transport infrastructure, Scientific conference
Abstract
W kwietniu 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Problemy i wyzwania geografii komunikacji", organizowana wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego i Katedrę Gospodarki Przestrzennej tamtejszej uczelni. Była to pierwsza konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG po ponad pięcioletniej przerwie. Nawiązywała ona jednak do wieloletniej tradycji spotkań geografów transportu, które odbywały się w Polańczyku i Arłamowie w latach 1994-2010. Głównym celem konferencji było zintensyfikowanie dyskusji naukowej w zakresie geografii komunikacji poprzez prezentację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1426-5915
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu