BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matysiak Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Wpływ procesów endogenicznych na rozwój zrównoważony
The Influence of the Endogenous Processes on the Sustainable Development
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 37-47, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rola państwa w gospodarce, Rola państwa w ochronie środowiska, Gospodarka rynkowa, Czynniki endogeniczne, Czynniki egzogeniczne, Wzrost endogeniczny
Sustainable development, Social economic development, States' role in economy, Role of the state in environmental protection, Market economy, Endogenous factors, Exogenous factors, Endogenous growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pierwszej części artykułu uzasadniono tezę, że rozwój samopodtrzymywany ma charakter endogeniczny, ponieważ jest stymulowany przez system społeczny. Endogeniczne czynniki rozwoju stanowią instytucje, zasoby jednostek oraz procesy społeczne. Państwo jest jednocześnie czynnikiem endogenicznym i egzogenicznym. W warunkach postępującej finansyzacji i globalizacji maleje rola państwa jako czynnika rozwoju społecznego.(abstrakt oryginalny)

The first part of this article justifies the thesis that sustainable development is endogenous because it is stimulated by social system. Endogenous growth factors represent institutions, resources of individuals and social processes. The state is equally the exogenous and endogenous element. In terms of increasing financialization and globalisation, the role of state, as the factor of social development, decreases.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Binswanger H.Ch. (2011), Spirala wzrostu, Pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa.
 3. Dowbor L. (2016), Przechwytywanie władzy przez system korporacyjny, "Le Monde Diplomatique. Edycja polska" wrzesień, nr 127(9), s. 34-39.
 4. Fiedor B., Kociszewski K., red. (2010), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 5. Furgacz P. (2016), Planowe postarzanie produktów jako wyzwanie dla gospodarek i społeczeństw XXI wieku [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Górka K., Łuszczyk M., Thier A. (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 8. Latouche S. (2010), Le pari de la décroissance, Pluriel, Paris.
 9. Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Rodrik D. (2011), Jedna ekonomia, wiele recept, Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 11. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 12. Sen A. (2002), Wolność i równość, Zysk i Spółka, Poznań.
 13. Sztompka P. (2002), Socjologia: analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 14. Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Znak, Kraków.
 15. Tanzi V. (2005), The Economic Role of the State in the 21st Century, "Cato Journal", Vol. 25, No. 3, s. 617-638.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu