BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów)
Title
Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
The Public-Private Partnership Formula for Healthcare - UK Experiences and the Polish Situation
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 161-173, rys., tab., bibl.23 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Opieka zdrowotna
Public-Private Partnerships (PPP), Health care
Note
summ., streszcz.
Country
Polska, Wielka Brytania
Poland, United Kingdom
Abstract
Polska służba zdrowia od lat boryka się z licznymi problemami, które w większości determinowane są kwestiami finansowymi. Ograniczenia budżetowe powodują, że wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przyszłości będzie prawdopodobnie konieczne. Praktyka wypracowała kilka modeli PPP, które z powodzeniem znajdują zastosowanie w Europie. W Polsce rynek PPP w sektorze ochrony zdrowia należy uznać za młody i słabo rozwinięty. W chwili obecnej zaledwie cztery projekty PPP w ochronie zdrowia znajdują się w fazie realizacji. Pokazuje to, że pomimo korzystnych uregulowań wiele zostało jeszcze do zrobienia na płaszczyźnie organizacyjno-finansowej, aby możliwa była realizacja kompleksowych projektów związanych z ochroną zdrowia.(abstrakt oryginalny)

Polish healthcare has been long struggling with many problems, mainly of financial nature. It is very likely that because of tight budgets the use of the public-private partnership (PPP) formula will become a necessity in the future. Practical experiences have led to the development of several PPP models that are successfully employed in Europe. The PPP market that has emerged in the Polish healthcare sector still seems to be insufficiently developed. This article aims to present PPP models for healthcare and to evaluate how the solution has been used in Poland to date. The main research tool is a descriptive method utilising Polish and foreign literature on public-private partnerships in the healthcare sector, data published by the Ministry of Development (the PPP Platform) and the European PPP Expertise Centre (EPEC). Only four PPP projects are being carried out in Polish healthcare today. This shows that even when an advantageous legal framework is in place much needs still to be done regarding organisational and financial solutions to enable the execution of large, comprehensive projects addressing the needs of the healthcare sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak, R. (2016). Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia. Medical Maestro Magazine, 2.
 2. Depta, A. (2015). Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach. W: J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 3. Drakeford, M. (2007). Private Welfare. W: M. Powell (red.), Understanding the Mixed Economy of Welfare. Bristol: The Policy Press.
 4. EPEC (2015). Market Update Review of the European PPP Market in 2015. Pobrane z: http://www.eib.org/epec/library/epec_ market_update_ 2015 _en2, dostęp 20.06.2016.
 5. Healthcare: Public Private Partnerships (2013). Department of Health. December. Po-brane z: https://www.gov.uk/government/publications/public-private-partnerships/ public-private-partnership, dostęp 20.06.2016.
 6. Herbst, I., Bogusz, L., Kalecińska-Rossi, J., Sarnacka, A. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 7. Hibner, E. (2003). Zarządzanie w systemie opieki zdrowia, Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 8. HM Treasury (2012). A new approach to public private partnerships. December. Po-brane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment _data/ file/205l12/pf2 _infrastructure_ new_ approach_ to _public _private _parnerships _ 051212.pdf, dostęp 20.06.2016.
 9. International Finance Corporation (2011). Healthcare PPPs. Handshake: IFC's quarterly journal on public-private partnerships, 3, October.
 10. Kalecińska, J., Herbst, I. (2011). PPP w systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach świata. Warszawa: Centrum PPP.
 11. Maśliński, M. (2015). Modele PPP stosowane w sferze ochrony zdrowia. Forum PPP nr 3, Instytut PPP, Warszawa.
 12. Mckee, M., Edwards, N., Atun, R. (2006). Public-private partnerships for hospitals.
 13. Bulletin of the World Health Organization, 84 (11). Pobrane z: http://www.who.int/ bulletin/volumes/84/11/06-030015.pdf, dostęp 20.06.2016.
 14. Ministerstwo Rozwoju. Baza projektów PPP. Pobrane z: https://bazappp.gov.pl/project_ base/, dostęp 22.06.2016.
 15. Połowy, R., Bryła M. (2014). PPP w ochronie zdrowia - przykład jednego z najlepszych projektów. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 11, Warszawa: PARP.
 16. Pytlarz, M. (2013). PPP jako jeden ze sposobów walki z problemami publicznej służby zdrowia. Pobrane z: http://lex.edu.pl/ppp-jako-jeden-ze-sposobow-walki-z-problemami-publicznej-sluzby-zdrowia, dostęp 20.06.2016.
 17. Rotaub, R. (2014). Mieli zbudować szpital, zbudowali model.finansowania PPP. Pobrane z: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Mieli-zbudowac-szpital-zbudowali-model-finasowania-PPP,145429,l.html, dostęp 20.06.2016.
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. DzU 2012, poz. 739.
 19. Sarnacka, A (2014). PPP w ochronie zdrowia. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 11, Warszawa: PARP.
 20. Sobiech-Grabka, K., Herbst, I. (2015). Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce. Raport końcowy. Warszawa: Centrum PPP.
 21. Suchecka, J. (red.). (2015). Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 22. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. DzU 2009, nr 19, poz. 100, z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. DzU 2009, nr 19, poz. 101, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu