BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Radosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie uogólnionego rozkładu Pareto do estymacji Value at Risk na rynku polskim
Using Generalized Pareto Distribution for Estimating Value at Risk on Polish Stock Exchange
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 77-86, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza wartości zagrożonej, Estymacja, Wyniki badań, Rozkład Pareta
Value at Risk Analysis, Estimation, Research results, Pareto distribution
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiony zostanie problem szacowania ryzyka polskiego rynku kapitałowego z wykorzystaniem miary zagrożenia Value at Risk. Zostanie przedstawiona próba oszacowania VaR z wykorzystaniem modelu opartego na warunkowym rozkładzie przekroczenia. Otrzymane wyniki zostaną porównane z oszacowaniem VaR uzyskanym za pomocą jednej z klasycznych metod. (fragment tekstu)

In this paper a study on measuring Value at Risk has been carried out. Traditional approaches to VaR estimation can be inadequate because they do not take proper account of the extreme observation in our data set. Generalized Pareto Distribution has been used in modelling tails of distribution of rate of returns. The peaks over threshold method provides a simple tool for estimating measures of tail risk. This method has been verified on Polish Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dowd K., Beyond Value At Risk, John Wiley & Sons, Chichester 1998.
  2. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin 1997.
  3. Emmer S., Klüppelberg C., Trüstedt M., VaR - a Measure for the Extreme Risk, 1998 (maszynopis).
  4. Jajuga K., Podstawy analizy wartości ekstremalnych na rynkach finansowych, "Rynek Terminowy" 2001, nr 11, s. 123-127.
  5. Jajuga K., Kuziak K., Papla D., Rokita P., Ryzyko wybranych instrumentów polskiego rynku finansowego - cz. 2, "Rynek Terminowy" 2001, nr 11, s. 133-140.
  6. Këllezi E., Gilli M., Extreme Value Theory for Tail-Related Risk Measures, 2000 (maszynopis).
  7. McNeil A., Extreme Value Theory for Risk Managers, ETHZ, Zurich 1999 (maszynopis).
  8. McNeil A., Saladin Т., The Peaks over Thresholds Method for Estimating High Quantiles of Loss Distributions, ETHZ, Zurich 1997 (maszynopis).
  9. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2000.
  10. Rokita P., Wykorzystanie teorii wartości ekstremalnych w analizie ryzyka rynkowego warrantów opcyjnych na rynku polskim, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 890, t. 1, AE, Wrocław 2001, s. 196-207.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu