BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jefmański Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Przykład zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej w badaniu marketingowym dotyczącym sektora bankowego w Polsce
An Example of Application of Linear Discriminant Function in Marketing Research on the Polish Bank Sector
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 195-203, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Sektor bankowy, Badania marketingowe, Analiza dyskryminacyjna
Banking sector, Marketing research, Discriminant analysis
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie potencjalnych problemów marketingowych w sektorze bankowym, w rozwiązaniu których może pomóc analiza dyskryminacyjna jako jedna z metod statystycznej analizy wielowymiarowej tworząca odrębny nurt tzw. klasyfikacji wzorcowej. W celu zaprezentowania algorytmu metody i interpretacji wyników uzyskanych dzięki jej użyciu przeprowadzono badanie empiryczne na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego. Badaniem objęto losowo wybranych respondentów będących właścicielami bankowych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. (fragment tekstu)

The aim of the paper is an attempt to use a discriminant analysis for the identification of these demographic, psychographic and socioeconomic features of chegue account owners which differentiate purchasers of the two bank brands being the subject of the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
 3. Grabiński Т., Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 4. Grzegorczyk W., Marketing bankowy. Podręcznik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 5. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. "Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 153, Seria II, Prace habilitacyjne, AE, Poznań 1996.
 6. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
 7. Harasim J., Marketing usług bankowych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1995.
 8. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 9. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 10. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.
 11. Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 12. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 13. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu