BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pełka Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Klasyfikacja symboliczna funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem algorytmu piramid
Symbolic Clustering of Investment Funds with Pyramid Algorithm
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 230-238, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Analiza danych, Algorytmy
Investment funds, Data analysis, Algorithms
Note
summ.
Abstract
Stosowanie metod symbolicznych, w przeciwieństwie do metod tradycyjnych, pozwala badaczowi na korzystanie z danych jakościowych, które mierzone są na "słabych" skalach pomiarowych. Dodatkowo metody symboliczne mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie nie mogą być zastosowane metody klasyczne ze względu na liczne ograniczenia, a uzyskiwane wyniki są łatwiejsze w interpretacji, gdyż do opisu klas czy obiektów używa się pojęć naturalnych. W artykule zaprezentowano jedną z metod klasyfikacji symbolicznej, tzw. metodę piramid, w której wykorzystano fundusze inwestycyjne działające w Polsce. (fragment tekstu)

This article presents symbolic clustering of unit trust funds managed by Investment Fund Companies with biggest market share in Poland. The methods of pyramidal clustering where used in this article and seven symbolic objects where generated with SODAS 1.20 and clustered. These objects were characterized by five variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bock H.H., Diday E. (Eds.), Analysis of Symbolic Data. Exploratory Methods for Extracting Statistical Information from Complex Data, Springer-Verlag, Heidelberg 2000.
 2. Fernandez F., Rodrigueza-Vazquez A., Huertas J., Symbolic Analysis Techniques: Applications to Analog Design, IEE Press, Portland 1998.
 3. Gatnar E., Metody taksonomii jakościowej, AE, Katowice 1994 (maszynopis).
 4. Gatnar E., Metody modelowania jakościowego, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.
 5. Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Garwolińska A., Czy nie dobija się koni? - rynek funduszy inwestycyjnych w 2001 roku, "Pieniądz" 2001, nr 12.
 7. Gowda K.C., Diday E., Symbolic Clustering Using New Dissimilarity Measure, "Pattern recognition" vol. 24, no. 6, Springer-Verlag, Berlin 1991.
 8. Hair E., Anderson E., Tatham L., Black C., Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 9. Havlak P., Interprocedural Symbolic Analysis, Rice University, Huston 1994.
 10. Miles B., Hubermann A., Analiza danych jakościowych, Wydawnictwo Trans Humana, Warszawa 2000.
 11. Monhan C., Symbolic Data Path Analysis, University of California, Santa Barbara 1997.
 12. Wójcik T., Zarys teorii klasyfikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1965.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu