BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gnitecka Renata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Propozycja formalnej oceny danych w wielowymiarowej analizie porównawczej (WAP)
A Proposal of Data Assessment in Multidimensional Objects Ranking
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 257-266, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Wielowymiarowa analiza porównawcza, Analiza danych
Multi-dimensional comparative analysis, Data analysis
Note
summ.
Abstract
Podstawowe zadanie WAP to porównywanie (głównie porządkowanie) obiektów ze względu na nieobserwowalne bezpośrednio zjawisko złożone (np. poziom życia czy kondycję finansową firmy). Wyniki porównywania obiektów zależą od wyboru cech opisujących obiekty. W pracy Hellwiga [1995] wskazywano na możliwość stosowania macierzy korelacji w formalnej ocenie zbioru cech. W niniejszym artykule podano dwa formalne kryteria i wprowadzono dwie klasy miar, które można wykorzystać do formalnej oceny danych, będących podstawą rankingu obiektów. Miary są tworzone na podstawie macierzy korelacji cech diagnostycznych oraz odpowiednio określonych wag cech. (fragment tekstu)

In this article there are described two classes of measures based on the correlation matrix of diagnostic variables. Low measures values can warn that the results of objects comparison and ranking can be irrelevant even though the variables seem to be properly chosen on the merits of the case. Low values can also be a reason to apply partial criteria of objects ranking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hellwig Z., Stabilność i odporność struktur taksonometrycznych, Taksonomia, z. 2, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995.
  2. Kolenda M., Wariancja kierunkowa jako kryterium wyboru metody rangowania, "Przegląd Statystyczny" 2002, nr 3.
  3. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu