BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanimir Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Analiza korespondencji a przypadek wystąpienia "braku danych"
Correspondence Analysis and the Case of Missing Data
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 307-317, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Analiza korespondencji, Luka informacyjna
Correspondence analysis, Information gap
Note
summ.
Abstract
Podstawową możliwością aplikacyjną analizy korespondencji jest badanie współwystępowania kategorii dwóch lub kilku cech nominalnych (dopuszcza się rozszerzenie zastosowania na cechy o charakterze porządkowym1) opisujących obiekty (np. respondentów). Celem artykułu jest zaprezentowanie stosowania rozważanej metody w przypadku wystąpienia braków danych zmierzonych na skali nominalnej i pochodzących ze źródeł pierwotnych. Braki danych są tu rozumiane jako niewystąpienie tylko niektórych cech opisujących badany obiekt (item nonresponse). Analizie korespondencji w przypadku braku całościowej charakterystyki obiektu (unit nonresponse) oraz tablic niepełnych (incomplete table) będą poświęcone kolejne prace Autorki. (fragment tekstu)

Correspondence analysis is one of the exploratory methods. The purpose of correspondence analysis is to indicate relations between the categories of two or more discrete variables. The article presents the methodology of correspondence analysis in a case of primary data are missed. In particular the case of item nonresponse is described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, red. S. Mynarski, PWN, Warszawa 1992.
 2. Blasius J., Korrespondenzanalyse, Wissenschaftsverlag, Oldenburg 2001.
 3. Grabiński Т., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno- gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
 4. Greenacre M.J., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
 5. Greenacre M.J., Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London 1984.
 6. Heijden van der, P.G.M., Correspondence Analysis of Longitudinal Categorical Data, DSWO Press, Leiden 1987.
 7. Kenwood M.G., Goetghebeur E.J.T., Molenberghs G., Sensitivity Analysis for Incomplete Categorical Data, "Statistical Modelling" 2001, vol. 1.
 8. Malhotra N.K., Marketing Research. An Applied Orientation, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1999.
 9. Nowak E., Problem informacji w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1990.
 10. Stanimir A., Przykłady zastosowań analizy korespondencji, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1010, AE, Wrocław 2003.
 11. Zikmund W.G., Exploring Marketing Research, The Dryden Press, Philadelphia 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu