BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Diagnozowanie nisz rynkowych
Diagnosing the Niches of Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 318-327, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Nisza rynkowa
Market niche
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano propozycje metodologiczne dotyczące diagnozowania nisz rynkowych, podkreślając jednocześnie ich wymiar praktyczny. Jest to kontynuacja badań nad empirycznymi aspektami segmentacji rynku w ujęciu popytowym, związanej z segmentacją preferencji nabywców. Wybór metod i sposobów ich wykorzystania jest podyktowany organizacją badań statystycznych. Informacje o preferencjach klientek oraz o ich wierności marce stanowią podstawę takiej segmentacji rynku, dzięki której możliwe jest diagnozowanie nisz oraz predykcja ich głębokości. (fragment tekstu)

The article deals with the diagnostic function of quantitative methods used in the studies concerning market segmentation. The authors discuss some methodological proposal for diagnosing the niches of market with the use of multidimensional statistical methods. The employment of niche strategy in firm depends not only on the existence of the niche but also on its depth, which determines the success of such strategy. The authors present the approach, which enables to predict the depth of the market niche, provided that the survey of clients' preferences was performed in a specific way. The market segmentation adopted by the authors is not classical. It is segmentation of buyers' preferences combined with brand identification (brand fidelity declaration) and thus gives the chance for identification, in the multidimensional map of preferences, customers which are not connected to any brand. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Clements F.E., Shelford V.E., Bioecology, London 1939.
 2. Danner M., Strategisches Nischenmanagement. Entstehung und Bearbeitung von Marktnischen, Krüger, Wiesbaden 2002.
 3. Gabler, Gabler-Wirtschafts-Lexikon, 13, Wiesbaden 1992.
 4. Hozer J., Zawadzki J., Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1990.
 5. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 6. Mewes W., Mit der Nischenstrategie zur Marktführerschaft, Strategie-Handbuch für mittelständische Unternehmen, Beratergruppe Strategie (Hrsg.), Zürich 2000.
 7. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K., O pewnym sposobie segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 306, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, s. 205-219.
 8. Mojsiewicz М., Wawrzyniak K., Segmentacja rynku w ujęciu popytowym, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 988, AE, Wrocław 2003, s. 109-116.
 9. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979.
 10. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 11. Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu