BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Wrocław University of Economics, Poland), Walesiak Marek (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Remarks on the Dependence Measures and the Distance Measures
Wariacje na temat miar powiązania i miar odległości
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 348-354, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Miara odległości, Korelacja
Distance measures, Correlation
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł przedstawia pewne propozycje konstruowania miar powiązania, które to miary mogą być traktowane jako konkurencyjne w stosunku do klasycznego współczynnika korelacji. Propozycje te mają u podstaw dwie inne normy. Jedna z propozycji wykorzystuje zależność między kwadratem odległości a współczynnikiem korelacji, druga zaś zależność między parametrem skali a współczynnikiem korelacji. (abstrakt oryginalny)

In this paper we present some relations that can be derived for the dependence measures and distance measures. These relations are very well known in the case of classical measures, defined in L2-norm. We show here that similar relations can be obtained in the case of two other norms, namely: L1-norm and L-norm. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Anderberg M.R., Cluster Analysis for Applications, Academic Press, New York 1973.
  2. Jajuga K., Some Additions to the Problem of Lp-Norm Based Parameters, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 817, AE, Wrocław 1999, s. 23-32.
  3. Seber G.A.F., Multivariate Observations, Wiley, New York 1984.
  4. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu