BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borawski Mariusz (Politechnika Szczecińska), Nermend Kesra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Klasyfikacja gmin województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem metody minimalizacji odległości wewnątrzklasowych (MOWK)
Classification of Districts of the West Pomeranian Province Using the Method of Minimization of within-Class Distances (the MOWK)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (11), 2004, nr 1022, s. 365-373, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Gmina, Klasyfikacja
District, Classification
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Proces klasyfikacji obiektów składa się z kilku etapów: doboru zmiennych do klasyfikacji, redukcji zmiennych, normalizacji zmiennych oraz grupowania. Dobry podział na klasy w dużym stopniu zależy od skupienia obiektów wkoło środków klas. Etap normalizacji zmienia położenie obiektów i może spowodować ich oddalenie się od środków klas. Zastosowanie nowej metody umożliwia wyeliminowanie etapu normalizacji, przez co można uzyskać lepsze skupienie obiektów wokół środków klas. W artykule przedstawiona jest metoda minimalizacji odległości wewnątrz klas w celu uzyskania lepszej odrębności i rozłączności skupień. (fragment tekstu)

The authors propose new approach to data processing on need of classification in the article. The new MOWK method can replace the stage of standardization and increase degree of concentration of objects enlarges round centers of classes. This method can be use for classification social-economic objects or pattern recognition etc. In this article the MOWK was used for preparing data for classification of districts of the West Pomeranian province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gołąb S., Rachunek tensorowy, PWN, Warszawa 1966, s. 111-117.
  2. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990, s. 10.
  3. Karaśkiewicz E., Zarys teorii wektorów i tensorów, PWN, Warszawa 1974, s. 400-406.
  4. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 23.
  5. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988, s. 9-12.
  6. Raszewskij P.K., Rimanowa geometrija i tenzomyj analiz, Nauka, Moskwa 1964, s. 154-181.
  7. Tarczyński W., Nermend K., Lis Ch., Kuźmiński W., Economic Sustainable Development in the Region from the Viewpoint of the Community, Modelling of Economic Development in a Region, Szczecin 2002.
  8. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, s. 7-32.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu