BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malinowska-Misiąg Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Diversity of the Local Government Units' Debt
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 249-262, rys., tab., bibl.3 poz.
Keyword
Wskaźnik zadłużenia, Zadłużenie
Debt ratio, Indebtedness
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2015. Analiza uwzględnia podział na rodzaje jednostek (gminy, powiaty, województwa), przy czym w przypadku gmin za zasadne uznano wyodrębnienie miast na prawach powiatu - jednostek dominujących w całkowitej strukturze zadłużenia samorządowego. Najwięcej miejsca poświęcono zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu regionalnym, w którym dostrzec można wiele ciekawych zależności. Artykuł rozpoczyna przedstawienie zadłużenia samorządowego na tle zadłużenia całego sektora finansów publicznych, kończy zaś analiza zadłużenia w roku 2015, której część odnosi się do obowiązujących od 2014 r. wymogów związanych z koniecznością spełniania tzw. indywidualnego wskaźnika zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the diversity of the local government units' debt in 2008-2015. The analysis takes into account the distinction between different types of the units (gminas, powiats, voivodships), but in the case of gminas it also includes separation of cities with powiat status - as the leading units in total local government debt structure. Special attention is given to the debt of local government units in its regional context, where you can see many interesting relationships. The paper begins with a presentation of the share of self-government debt in total public debt in Poland. The last section is focused on an analysis of local government units' debt in 2015, with particular emphasis on so called an individual debt repayment indicator, which has been applicable as of 1 January 2014. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rada Ministrów (2016). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2013, poz. 885, ze zm. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3195141/Komunikat+w+sprawie+przekazania+c z  ci+aktyw w+OFE+do+ZUS.pdf. http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe.
  3. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek- -samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu