BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uryszek Tomasz (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Title
Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy
Fiscal Gap Indicator, Fiscal Autonomy and Sustainability of Local Governments. Evidence From Selected European Economies
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 337-347, tab., bibl.32 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Dochody
Public finance, Income
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest ocena stopnia zrównoważenia finansów sektora samorządu lokalnego w krajach UE należących jednocześnie do OECD (wg stanu na czerwiec 2016 roku). Badanie przeprowadzono wykorzystując tzw. Fiscal Gap Indicator. Uzyskane wyniki powiązano z poziomem samodzielności dochodowej tego sektora w badanych krajach. Hipoteza postawiona w artykule brzmi następująco: kraje o wyższym poziomie samodzielności dochodowej sektora samorządu lokalnego charakteryzują się większym stopniem zrównoważenia finansów publicznych tego sektora. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że kraje z wysokim poziomem samodzielności dochodowej sektora lokalnego charakteryzują się jednocześnie brakiem zrównoważenia finansów tego sektora. Wnioski z przeprowadzonych analiz skłaniają do odrzucenia postawionej hipotezy.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the fiscal sustainability of local government sector (LGS) in the EU economies belonging to the OECD. The study was conducted using the so-called Fiscal Gap Indicator. The results were compared with the level of financial autonomy of the LGS in the countries surveyed. The hypothesis put in the article reads as follows: countries with higher levels of autonomy of LR GS are characterized by a higher degree of sustainability of public finances in this sector. The study showed that in countries with a high level of revenue autonomy of the local sector there is also the lack of fiscal sustainability of this sector. The conclusions of the analyzes tend to reject the proposed hypothesis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albu, L-L. (2011). Fiscal and Debt Sustainability and Growth Challenges. Studies in Business & Economics, 6 (3), 5-38.
 2. Bahl, R. (2011). Tax assignment: does the practice match the theory? Environment & Planning C: Government & Policy, 2 (29), 264-280.
 3. Baker, S. (2006). Sustainable Development. Routledge.
 4. Blanchard, O.J. (1990). Suggestions of a New Set of Fiscal Indicators. OECD Working Papers, 79, 1-34.
 5. Bohn, H. (1991). The Sustainability of Budget Deficits with Lump-Sum and with Income-Based Taxation. Journal of Money, Credit & Banking - Ohio State University Press, 23 (3), 580-604.
 6. Chalk, N., Hemming, R. (2000). Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice. IMF Working Paper, WP/00/81, 1-21.
 7. Curtis, C., Low, N. (2012). Institutional Barriers to Sustainable Transport. Burlington: Ashgate Publishing Ltd.
 8. Ghatak, S., Sánchez-Fung, J.R. (2007). Is Fiscal Policy Sustainable in Developing Economies? Review of Development Economics, 11 (3), 518-530.
 9. Grądzki, R., Matejun, M. (red.) (2009). Rozwój zrównoważony - zarządzanie innowacjami ekologicznymi. Łódź: Media Press.
 10. Hoang, N.H. (2006). Environmental Protection: A Focus on Sustainable Development. Nature, Society & Thought, 19 (1), 67-73.
 11. Kelly, J.M., Freeland, P.K. (2003). Local Government Fiscal Autonomy: The Threat of Fiscal Centralization. Conference Papers - American Political Science Association, Annual Meeting, Philadelphia, 1-14.
 12. Koehn, P.H. (2012). Transnational Higher Education and Sustainable Development: Current Initiatives and Future Prospects, Policy Futures in Education, 10 (3), 274-282.
 13. Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, 4, 75-88.
 14. Kościelniak C. (2014). A consideration of the changing focus on the sustainable development in higher education in Poland, Journal of Cleaner Production, 62, 114-119. DOI: 10.1016/j. jclepro.2013.06.006.
 15. Kronenberg, J., Bergier, T. (red.). (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 16. Lodhi, S.A., Makki, M.A.M. (2010). A Natural Resource Management Framework for Sustainable Development. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 4 (1), 56-68.
 17. Malicki, M. (red.). (2009). Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lokalnym. Szczecin: Economicus.
 18. Meloche, J.-P., Vaillancourt, F., Yilmaz, S. (2004), Decentralization or Fiscal Autonomy? What Does Really Matter? Effects on Growth and Public Sector Size in European Transition Countries. World Bank Policy Research Working Paper, 3254, 1-28.
 19. Molendowski, E., Stanek, P. (2012). Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 273, 267-284.
 20. Molendowski, E., Stanek, P. (2015). Poziom zadłużenia a wzrost gospodarczy i sytuacja ekonomiczna w nowych krajach członkowskich (UE-10) po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości - aspekty prawne, finansowe i handlowe (s. 171-193). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 21. Neck, R., Sturm, J.-E. (2008). Sustainability of Public Debt. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
 22. Oberhofer, P., Fürst, E. (2013). Sustainable Development in the Transport Sector: Influencing Environmental Behaviour and Performance. Business Strategy & the Environment, 22 (6), 374-389. DOI: 10.1002/bse.1750.
 23. Okubo, D. (2010). Fiscal sustainability and local government. National Civic Review, 99 (4), 34-39.
 24. Oshionebo, E. (2013). The OECD Guidelines for Multinational Enterprises as Mechanisms for Sustainable Development of Natural Resources: Real Solutions or Window Dressing? Lewis & Clark Law Review, 17 (2), 545-590.
 25. Owsiak, S. (2012). O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 12, 47-62.
 26. Seke, K., Petrovic, N., Jeremic, V., Vukmirovic, J., Kilibarda, B., Martic, M. (2013). Sustainable development and public health: rating European countries. BMC Public Health, 13 (1), 1-7. DOI: 10.1186/1471-2458-13-77.
 27. Steger, G. (2012). Redirecting public finance towards a sustainable path. OECD Journal on Budgeting, 2, 61-67.
 28. Tsuchiya, Y. (2016). Directional analysis of fiscal sustainability: Revisiting Domar's debt sustainability condition. International Review of Economics & Finance, 41, 189-201. DOI: 10.1016/j. iref.2015.08.012.
 29. Uryszek, T. (2015a). Long-term Sustainability of Public Finance in the Central and Eastern EU Member States. Comparative Economic Research, 18 (4), 47-61.
 30. Uryszek, T. (2015b). Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Finanse Komunalne, 12, 5-14.
 31. Uryszek, T. (2015c). Sustainable Public Finance - illusion or reality? Evidence from old EU Member States. Journal of International Studies, 8 (1), 22-30.
 32. Uryszek, T. (2015d). Zrównoważone finanse lokalne w praktyce. Przykład dużych miast w Polsce. [W:] B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse (s. 111-124). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu